ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Πήγαινε κάτω

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τετ Μαρ 28, 2012 8:42 pm


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
9ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ομηρίδου Σκυλίτση 6,
Τ.Κ: 18532, Πειραιάς
Πληροφορίες: Αδριανός Μουταβελής
: 210 4292641
Fax: 210 4292908
http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/
e-mail: moutavelis@yahoo.grΠειραιάς 9 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ:2

ΠΡΟΣ:
1) Τη Δ/νση και τα Γραφεία Π.Ε. Πειραιά
2) Τους Σχολικούς Συμβούλους Πειραιά
3) Τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά) της Π.Ε. Πειραιά
(μέσω της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:
1) Δ/νση Ειδικής Αγωγής ΥΠΕΠΘ
2) Περιφερειακό Διευθυντή ΠΕ & ΔΕ Αττικής
3) Προϊστάμενο Επιστημονικής & Παιδ. Καθοδήγησης
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε
ΑττικήςΘέμα: “Πρωτόκολλο Συνεργασίας, γενικής αγωγής - ειδικής αγωγής - ΚΔΑΥ”

Σχετικά:
Ν. 2817/2000,
Φ.3/543/85333/Γ1/31-8-05/Δ/νση Σπουδών Π.Ε./ΥΠΕΠΘ,
Υπ. Απ. 28911/Γ6 (ΦΕΚ 449, τ. Β΄, 3-4-2007), αρθρ. 2, παρ. ζ,
Π.Δ. 201, αρθρ. 11, παρ. ζ.

Συχνά, το πλήθος και η τυχόν επικάλυψη των νομοθετικών διατάξεων και εγκυκλίων, δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των πλαισίων της γενικής και ειδικής αγωγής, καθιστώντας ανεπαρκή τη συνεργασία μεταξύ μας.

Σε πρακτικό επίπεδο, ενδιαφέρει όλους, το ξεκαθάρισμα αυτής της σχέσης. Για παράδειγμα, πότε και με ποιόν τρόπο πρέπει να κληθεί ο Σχολικός Σύμβουλος της Γενικής ή της Ειδικής Αγωγής; Με ποιόν τρόπο, πώς, πότε, μπορούμε να παραπέμψουμε έναν μαθητή στο ΚΔΑΥ;

Θεωρούμε, ότι θα είμαστε ικανοί να προχωρήσουμε στην ποιοτική παρέμβαση και υποστήριξη, μόνο όταν θα είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο, σε όλους τους εμπλεκόμενους, το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.

Αυτές οι σκέψεις, στηρίζουν την άποψη για τον επιτακτικό χαρακτήρα της διευθέτησης των παραπάνω, και ήδη, αρκετό καιρό τώρα, έχουμε στοχεύσει σε συγκεκριμενοποίησή τους, πάντα όμως, μέσα από συναινετικές διαδικασίες με όλα τα ενδιαφερόμενα πλαίσια αναφοράς.

Συγκεκριμένα, το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των επιπέδων της εκπαίδευσης, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, δεν αποτελεί προσωπικό πόνημα. Για τη δόμησή του, ζητήσαμε τη βοήθεια και εργαστήκαμε με όλους τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας, το προσωπικό του ΚΔΑΥ Πειραιά και την Προϊσταμένη του, κ. Φούσκα Στεφανία, με φίλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης καθώς και εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Όλοι τους, βοήθησαν στη διαμόρφωση άποψης, ώστε να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας, αφενός τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και αφετέρου, προσπαθώντας με απλό τρόπο να ελαφρύνουμε, από το βάρος της γραφειοκρατίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία της μεταξύ μας συνεργασίας και παρέμβασης, εμφανίζεται συγκεντρωτικά στους Πίνακες 1 και 2. Αφορά, σε τέσσερα επιμέρους επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο, έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπόλοιπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

Τα τέσσερα επίπεδα αναλύονται ως εξής:

Α΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Ένα είδος συμπεριφοράς του μαθητή, προβληματίζει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τον τελευταίο, πάντα με την αρωγή της οικογένειας. Σε επόμενη φάση (Α2 επίπεδο), εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.), όπου αυτό υφίσταται. Ζητείται η γνώμη του, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της κοινής τάξης. Αν η κατάσταση δεν αμβλυνθεί, γίνεται συγγραφή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.)(επισυνάπτεται σχετική φόρμα) από τους δύο εκπαιδευτικούς και περνούμε στο Β΄ επίπεδο.

Β΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Σε αυτό το επίπεδο, εμπλέκονται επιπλέον ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων. Ζητείται η γνώμη τους, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε. Ενημερώνεται τηλεφωνικά, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

Γ΄ επίπεδο (παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής): Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής της οικείας περιοχής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε., με την αρωγή στα σημεία που θα χρειαστεί, του Σχολικού Συμβούλου γενικής, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων (επισυνάπτεται σχετική φόρμα). Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε.
Δ΄ επίπεδο (παρέμβαση στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής): Αν παρόλα αυτά, ο στόχος του Β.Π.Π. δεν επιτευχθεί, ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ εισηγείται με πρότασή του, την παραπομπή του παιδιού στο ΚΔΑΥ (αν το παιδί δεν έχει ήδη γνωμάτευση από άλλο πλαίσιο).

Από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας καλείται ο γονέας να κάνει αυτοπροσώπως, αίτηση στο ΚΔΑΥ, το οποίο έχει ήδη, τηλεφωνικά, ενημερωθεί από το Σχολικό Σύμβουλο γενικής ή ειδικής αγωγής, για τη συγκεκριμένη παραπομπή.

Το ΚΔΑΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή του Π.Π.Ε. και του Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης.

Τα παραπάνω επίπεδα συνεργασίας, ακυρώνονται αυτομάτως και προχωρούμε άμεσα στο τέταρτο επίπεδο καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο γενικής αγωγής και εκείνος το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ, όταν υπάρχει μια δυναμική συμπεριφορά ή γεγονός (π.χ. εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμός) που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Διατηρείται μόνο η συγγραφή της Π.Π.Ε. από τους εκπ/κους της τάξης και του Τ.Ε.

Υπενθυμίζεται και εδώ, ότι, η διαδικασία παρέμβασης με εμπλοκή της Ειδικής Αγωγής (εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης, αντίστοιχος Σχολικός Σύμβουλος, ΚΔΑΥ) εννοείται πως αφορά σε μαθητές με διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά απ’ τα όρια της κανονικότητας. Με αυτή την έννοια, μαθητές με κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα, και τυχόν δευτερογενή χαμηλή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο, δεν αφορούν εν πρώτης στην Ειδική Αγωγή και αυτού του είδους παρέμβασης.

1. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς Συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από τον εκπ/κό της τάξης
Β΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς-διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος
Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
Γ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης-γονείς-διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων- Σχολικός Σύμβουλος
Δ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης-γονείς-διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων - Σχολικός Σύμβουλος-Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής-ΚΔΑΥ Παραπομπή σε ΚΔΑΥ με Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. αν το παιδί δεν έχει ήδη παραπεμφθεί

2. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α1 επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς

Α2 επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς -εκπ/κος Τ.Ε. Συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από εκπ/κό Τ.Ε. και εκπ/κο τάξης
Β΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.- διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος
Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
Γ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.--διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων -Σχολικός Σύμβουλος
Δ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.--διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων -Σχολικός Σύμβουλος - Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής-ΚΔΑΥ Παραπομπή σε ΚΔΑΥ με Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. αν το παιδί δεν έχει ήδη παραπεμφθεί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ:
• Τα συγκεκριμένα έντυπα, έχουν ένα μοναδικό σκοπό, να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους καθοδήγηση μπροστά στην επιβεβλημένη από τις παρούσες νομικές διατάξεις, ανάγκη δημιουργίας Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.).
• Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π., δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά όργανα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
• Έχουν δημιουργηθεί ως πίνακες με τη μορφή word, με σκοπό να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να τα διαμορφώνει ανάλογα με τις συνθήκες καθώς και τις προσωπικές του ανάγκες, προσθέτοντας επιπλέον γραμμές ή και θεματικές. Οι επιπλέον θεματικές πρέπει να έχουν στο word επισήμανση με χρώμα, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές.
• Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δε συμπληρώνεται.
• Τα δύο έντυπα παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της σχολικής μονάδας και στη διάθεση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της. Δίνονται στους εκπαιδευτικούς των τάξεων με μόνο σκοπό την παρέμβαση.
• Τα συμπληρωμένα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στη σχολική μονάδα, με ευθύνη του διευθυντή. Σε αυτόν έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε.
• Εφιστούμε την προσοχή για την αποφυγή υπερβολικής, μη συμβατής χρήσης των συγκεκριμένων εργαλείων!


Ο σχολικός σύμβουλος της
9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Πειραιά

Αδριανός Γ. Μουταβελής
Δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή


Επισυναπτόμενα:
1)Έντυπο Παιδαγωγικής Έκθεσης
2)Έντυπο Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης

http://www.google.gr

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Μαρ 29, 2012 10:18 am

Στο ανωτέρω πρωτόκολλο προσθέτουμε και το ακόλουθο που αφορά το δέον γενέσθαι στη συνεργασία των δασκάλων με τον σύμβουλο της ειδικής αγωγής:


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Που έχουν ή όχι Τμήματα Ένταξης)


Μαζί με την πρόσκληση για την αντιμετώπιση προβλημάτων συγκεκριμένων μαθητών του σχολείου σας, κρίνεται απαραίτητο να αποστέλλονται υπηρεσιακά στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ τα παρακάτω ΑΠΟΡΡΗΤΑ στοιχεία:

1). Ατομικά στοιχεία του μαθητή: Όνομα (μόνο το αρχικό γράμμα). Επώνυμο (μόνο το αρχικό γράμμα). Τόπος γέννησης. Ημερομηνία γέννησης. Σχολείο και τάξη που φοιτά. Όνομα εκπαιδευτικού της τάξης. Όνομα εκπαιδευτικού Τμήματος Ένταξης.

2). Κοινωνικό ιστορικό από τους γονείς: Σύνθεση οικογένειας. Επαγγέλματα και γνώσεις γονέων. Παιδιά, ηλικίες κατά σειρά γέννησης. Οικονομική κατάσταση (μέτρια, καλή κ.ά). Σχέσεις ζευγαριού. Σχέσεις γονέων με το εν λόγω παιδί. Υπάρχει ιστορικό παρόμοιων δυσκολιών στην οικογένεια;

3). Ατομικό ιστορικό από τους γονείς: Προγεννητική περίοδος – κύηση. Περιγεννητική περίοδος – τοκετός. Ιδιαιτερότητες κατά τον τοκετό. Ψυχοκινητική ανάπτυξη (πότε κάθισε, πότε βάδισε, πότε είπε τις πρώτες λέξεις, πότε απέκτησε έλεγχο σφιγκτήρων κ.ά.). Συμπεριφορά μέσα και έξω από το σπίτι (πώς παρουσιάζεται το παιδί από τους γονείς; Πότε αντιλήφτηκαν οι γονείς για πρώτη φορά ότι κάτι συνέβαινε; Ποια ήταν η πορεία του προβλήματος; Επιχειρήθηκε κάποια αντιμετώπιση; Σε ποιες καταστάσεις το πρόβλημα γίνεται εντονότερο; Το παιδί αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα; Ποια η στάση των γονέων απέναντι στο πρόβλημα; Ποια η στάση των συμμαθητών, δασκάλων, φίλων συγγενών απέναντι στο πρόβλημα; ).

4). Ιστορικό υγείας του μαθητή, από τους γονείς: Ασθένησε και σε ποια ηλικία; Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο πότε και γιατί; Έκανε σπασμούς-κρίσεις; Παρουσιάζει προβλήματα όρασης ή/και ακοής; Έχει κινητικά προβλήματα; Πάσχει από ψυχικές διαταραχές; Ακολουθεί κάποια θεραπευτική αγωγή, ποια είναι και για ποιο λόγο;

5). Σχολικό ιστορικό: Φοίτησε σε παιδικό σταθμό; Φοίτησε σε νηπιαγωγείο; Επαναφοίτησε στο νηπιαγωγείο; Επανέλαβε τάξη στο δημοτικό σχολείο; Δέχτηκε υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο σχολείο και ποιες; (ηλικία-διάστημα-αιτία).

6). Πιθανές εξετάσεις που έχουν προηγηθεί: Ψυχολογικές – παιδοψυχιατρικές – λογοπεδικές (σε ποιες ηλικίες, με τι διαγνώσεις και με ποιες προτεινόμενες παρεμβάσεις; ). Οι διαγνώσεις επισυνάπτονται.

7). Η συνεργασία σας με τους γονείς είναι: Καλή-μέτρια-κακή και σε ποια σημεία;

8 ). Πώς παρουσιάζεται το παιδί από τον εκπαιδευτικό ως προς: την επίδοση, την προσαρμογή, τη συμπεριφορά, την τακτική φοίτηση, την πλευρίωση, την κινητικότητα, τον προσανατολισμό, την αντίληψη του χώρου / χρόνου, τη μνήμη, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά.

Όλα τα ανωτέρω αφορούν τη συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) που θα γίνει από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τμήματος Ένταξης (αν υπάρχει), σε συνεργασία με τους γονείς του μαθητή.

9). Εφαρμόστηκε Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) που συνέταξε ο εκπαιδευτικός της τάξης σε συνεργασία με τους γονείς, το Διευθυντή/Προϊσταμένη Νηπ. και το σύλλογο διδασκόντων; (περιγράψτε το Β.Π.Π. και στη συνέχεια πού πέτυχε, πού απέτυχε και γιατί; )

10). Εφαρμόστηκε Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) που συνέταξαν από κοινού, ο Σχολικός Σύμβουλος και ο εκπαιδευτικός της τάξης σε συνεργασία με τους γονείς, το Διευθυντή/Προϊσταμένη Νηπ. και το Σύλλογο διδασκόντων; (περιγράψτε το Β.Π.Π. και στη συνέχεια πού πέτυχε, πού απέτυχε και γιατί; ).

13). Αν το σχολείο καλύπτεται από εκπαιδευτικό Τμήματος Ένταξης (ή Παράλληλης Στήριξης ή Διδασκαλίας στο Σπίτι), τότε αυτός συμμετέχει σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες.

12). Εφαρμόστηκε Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) που εισηγήθηκε το ΚΕΔΔΥ ή το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και υλοποίησαν ο εκπαιδευτικός της τάξης και ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης; (περιγράψτε το Ε.Π.Ε. και στη συνέχεια πού πέτυχε, πού απέτυχε και γιατί; ).


Υ.Γ.: 1). Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2). Υπογράφεται από το Διευθυντή/Προϊσταμένη Νηπ., τον/την εκπαιδευτικό της τάξης
και τον/την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης (αν υπάρχει).
3). Σχετική νομολογία:
α). Φ.3/543/85333/Γ1/31-8-05/Δ/νση Σπουδών Π.Ε./ΥΠΕΠΘ.
β). Υπ. Απ. 28911/Γ6 (ΦΕΚ 449, τ. Β΄, 3-4-2007), άρθρο 2, παρ. ζ.
γ). Π.Δ. 201, άρθρο 11, παρ. ζ. και Π.Δ. 200 για τα Νηπιαγωγεία.
δ). Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄, 2-10-2008).Ευχαριστώ για την ανταπόκριση και σας εύχομαι καλή συνέχεια στη συνεργασία μας, πάντα προς όφελος των μαθητών μας, των οικογενειών τους και γενικότερα της κοινωνίας μας.


Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ

Δρ Γεώργιος Ι. Τζίμας

ΠΗΓΗ
http://www.google.gr/

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Μαρ 29, 2012 3:14 pm

Ας δούμε τώρα και μια διαδικασία παρέμβασης - ευτυχώς εδώ αποφεύχθηκε ο όρος "πρωτόκολλο" που θυμίζει ανάκτορα και μυρίζει ναφθαλίνη...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
6ης ΠΕΡΙΦ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

«Διαδικασία παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

Σχετικά:
Ν. 2817/2000,
Φ.3/543/85333/Γ1/31-8-05/Δ/νση Σπουδών Π.Ε./ΥΠΕΠΘ,
Υπ. Απ. 28911/Γ6 (ΦΕΚ 449, τ. Β΄, 3-4-2007), αρθρ. 2, παρ. ζ,
Π.Δ. 201, αρθρ. 11, παρ. ζ.


Συχνά, το πλήθος και η τυχόν επικάλυψη των νομοθετικών διατάξεων και εγκυκλίων, δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των πλαισίων της γενικής και ειδικής αγωγής, καθιστώντας ανεπαρκή τη συνεργασία μεταξύ μας.

Σε πρακτικό επίπεδο, ενδιαφέρει όλους, το ξεκαθάρισμα αυτής της σχέσης. Για παράδειγμα, πότε και με ποιόν τρόπο πρέπει να κληθεί ο Σχολικός Σύμβουλος της Γενικής ή της Ειδικής Αγωγής; Με ποιόν τρόπο, πώς, πότε, μπορούμε να παραπέμψουμε έναν μαθητή στο ΚΔΑΥ;

Θεωρούμε, ότι θα είμαστε ικανοί να προχωρήσουμε στην ποιοτική παρέμβαση και υποστήριξη, μόνο όταν θα είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο, σε όλους τους εμπλεκόμενους, το πλαίσιο των συνεργασιών.

Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας, αφενός τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και αφετέρου, προσπαθώντας με απλό τρόπο να ελαφρύνουμε, από το βάρος της γραφειοκρατίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η διαδικασία της συνεργασίας και παρέμβασης, εμφανίζεται συγκεντρωτικά στους Πίνακες 1 και 2. Αφορά, σε τέσσερα επιμέρους επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο, έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπόλοιπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

Τα τέσσερα επίπεδα αναλύονται ως εξής:

Α΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Ένα είδος συμπεριφοράς του μαθητή, προβληματίζει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τον τελευταίο, πάντα με την αρωγή της οικογένειας. Σε επόμενη φάση (Α2 επίπεδο), εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.), όπου αυτό υφίσταται. Ζητείται η γνώμη του, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της κοινής τάξης. Αν η κατάσταση δεν αμβλυνθεί, γίνεται συγγραφή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.)(επισυνάπτεται σχετική φόρμα) από τους δύο εκπαιδευτικούς και περνούμε στο Β΄ επίπεδο.

Β΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Σε αυτό το επίπεδο, εμπλέκονται επιπλέον ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων. Ζητείται η γνώμη τους, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε. Ενημερώνεται τηλεφωνικά, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

Γ΄ επίπεδο (παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής): Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής της οικείας περιοχής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε., με την αρωγή στα σημεία που θα χρειαστεί, του Σχολικού Συμβούλου γενικής, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων (επισυνάπτεται σχετική φόρμα). Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε.

Δ΄ επίπεδο (παρέμβαση στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής): Αν παρόλα αυτά, ο στόχος του Β.Π.Π. δεν επιτευχθεί, ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ εισηγείται με πρότασή του, την παραπομπή του παιδιού στο ΚΔΑΥ (αν το παιδί δεν έχει ήδη γνωμάτευση από άλλο πλαίσιο).

Από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας καλείται ο γονέας να κάνει αυτοπροσώπως, αίτηση στο ΚΔΑΥ, το οποίο έχει ήδη, τηλεφωνικά, ενημερωθεί από το Σχολικό Σύμβουλο γενικής ή ειδικής αγωγής, για τη συγκεκριμένη παραπομπή.

Το ΚΔΑΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή του Π.Π.Ε. και του Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης.

Τα παραπάνω επίπεδα συνεργασίας, ακυρώνονται αυτομάτως και προχωρούμε άμεσα στο τέταρτο επίπεδο καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο γενικής αγωγής και εκείνος το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ, όταν υπάρχει μια δυναμική συμπεριφορά ή γεγονός (π.χ. εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμός) που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Διατηρείται μόνο η συγγραφή της Π.Π.Ε. από τους εκπ/κους της τάξης και του Τ.Ε.

Υπενθυμίζεται και εδώ, ότι, η διαδικασία παρέμβασης με εμπλοκή της Ειδικής Αγωγής (εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης, αντίστοιχος Σχολικός Σύμβουλος, ΚΔΑΥ) εννοείται πως αφορά σε μαθητές με διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά απ’ τα όρια της κανονικότητας. Με αυτή την έννοια, μαθητές με κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα, και τυχόν δευτερογενή χαμηλή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο, δεν αφορούν εν πρώτης στην Ειδική Αγωγή και αυτού του είδους παρέμβασης.

1. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς Συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από τον εκπ/κό της τάξης
Β΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς-διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος
Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
Γ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης-γονείς-διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων- Σχολικός Σύμβουλος
Δ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης-γονείς-διευθυντής- σύλλογος διδασκόντων - Σχολικός Σύμβουλος-Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής-ΚΔΑΥ Παραπομπή σε ΚΔΑΥ με Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. αν το παιδί δεν έχει ήδη παραπεμφθεί

2. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α1 επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς

Α2 επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς -εκπ/κος Τ.Ε. Συγγραφή Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από εκπ/κό Τ.Ε. και εκπ/κο τάξης
Β΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.- διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος
Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
Γ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.--διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων -Σχολικός Σύμβουλος
Δ΄ επίπεδο εκπ/κος τάξης- γονείς- εκπ/κος Τ.Ε.--διευθυντής - σύλλογος διδασκόντων -Σχολικός Σύμβουλος - Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής-ΚΔΑΥ Παραπομπή σε ΚΔΑΥ με Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. αν το παιδί δεν έχει ήδη παραπεμφθεί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ:
• Τα συγκεκριμένα έντυπα, έχουν ένα μοναδικό σκοπό, να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους καθοδήγηση μπροστά στην επιβεβλημένη από τις παρούσες νομικές διατάξεις, ανάγκη δημιουργίας Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.).
• Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π., δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά όργανα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
• Έχουν δημιουργηθεί ως πίνακες με τη μορφή word, με σκοπό να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να τα διαμορφώνει ανάλογα με τις συνθήκες καθώς και τις προσωπικές του ανάγκες, προσθέτοντας επιπλέον γραμμές ή και θεματικές. Οι επιπλέον θεματικές πρέπει να έχουν στο word επισήμανση με χρώμα, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές.
• Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δε συμπληρώνεται.
• Τα δύο έντυπα παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της σχολικής μονάδας και στη διάθεση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της. Δίνονται στους εκπαιδευτικούς των τάξεων με μόνο σκοπό την παρέμβαση.
• Τα συμπληρωμένα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στη σχολική μονάδα, με ευθύνη του διευθυντή. Σε αυτόν έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε.
• Εφιστούμε την προσοχή για την αποφυγή υπερβολικής, μη συμβατής χρήσης των συγκεκριμένων εργαλείων!

Η σχολική σύμβουλος


Βουρλούμη ΖωήΕπισυναπτόμενα:
1)Έντυπο Παιδαγωγικής Έκθεσης
2)Έντυπο Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης


ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.)
Για το μαθητή-τρια: της τάξης
Συνοπτική περιγραφή θέματος:


Διάρκεια προγράμματος:
Συμμετέχοντες (π.χ. εκπ/κος τάξης, γονείς)
Βραχυπρόθεσμος στόχος:

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:

Περιγραφή Β.Π.Π.:


Αποτελέσματα Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης:


Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν:


Επιπλέον παρατηρήσεις:Υπογραφές Ημερομηνία ………………..ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημερομηνία…/…./….

Αίτημα σχολείου: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Σχολική μονάδα:
Στοιχεία διευθυντή ή προϊσταμένου:
Στοιχεία εκπαιδευτικού τάξης:
Στοιχεία εκπαιδευτικού Τ.Ε:

Τάξη-τμήμα: αριθμός μαθητών του τμήματος:

Στοιχεία μαθητή
Όνομα μαθητή:
Ετών: πλευρίωση:
Έχει φοιτήσει σε:
α. Φροντιστηριακό τμήμα: από ……….μέχρι………..
β. Τάξη Υποδοχής: από ……….μέχρι………..
γ. Τμήμα Ένταξης: από ……….μέχρι………..
Έχει επαναλάβει τάξη: ποια τάξη:
Χώρα καταγωγής:
Χώρα γέννησης:
Οικογενειακό περιβάλλον-συνθήκες διαβίωσης:

Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς;
Ποια είναι η άποψη των γονέων για τις ενέργειές σας;

Υπάρχει διάγνωση και από πού:
Τι αναφέρει η διάγνωση:

Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε έναν από τους αριθμούς 1-2-3, ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση μιας συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί, με τον εξής τρόπο:
1: σπανιότερα, λιγότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του
2: περίπου όπως όλοι οι άλλοι συμμαθητές του
3: πιο συχνά, περισσότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του
1. Μοιάζει να είναι ευτυχισμένος 1 2 3
2. Είναι κοινωνικός 1 2 3
3. Έχει σχολική επίδοση 1 2 3
4. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο 1 2 3
5. Παρουσιάζει αδρή κινητικότητα 1 2 3
6. Παρουσιάζει λεπτή κινητικότητα 1 2 3
7. Εμφανίζει πρόβλημα στην όραση, στην ακοή, στην κίνηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας (περιγράψτε) …….……………..………………………………………………………………………
8. Εμφανίζει δυσκολία στο λόγο, στην ομιλία, στην επικοινωνία (περιγράψτε):
…….……………..………………………………………………………………………
9. Μπορεί να χωρίσει προφορικά συλλαβές (π.χ. πο-τή-ρι) 1 2 3
10. Μπορεί να χωρίσει φωνήματα (π.χ. κ-α-λ-ό) 1 2 3
11. Μπορεί να κάνει συλλαβική αντιστροφή (γά τα → τα γα) 1 2 3
12. Μπορεί να κάνει ανάγνωση κειμένου 1 2 3
13. Γράφει ορθογραφημένα 1 2 3
14. Κατανοεί κείμενο που διάβασε 1 2 3
15. Κατανοεί κείμενο που άκουσε 1 2 3
14. Διορθώνει τα λάθη του 1 2 3
16. Μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία 1 2 3
17. Ξεχωρίζει πάνω/κάτω, αριστερό/δεξί, μέσα/έξω 1 2 3
18. Κατανοεί μαθηματικές έννοιες 1 2 3
19. Δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του 1 2 3
20. Δυσκολεύεται να καθίσει στη θέση του 1 2 3
21. Κάνει φασαρία 1 2 3
22. Μιλά, πράττει χωρίς να σκέφτεται 1 2 3
23. Διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε, όταν παίζουν 1 2 3
24. Ενοχλεί τους συμμαθητές του 1 2 3
25. Χτυπά τους συμμαθητές του 1 2 3
26. Παίρνει τα πράγματα των άλλων 1 2 3
27. Καταστρέφει ξένα πράγματα 1 2 3
28. Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του 1 2 3
30. Καβγαδίζει με ενήλικες 1 2 3
31. Ενοχλείται, θυμώνει εύκολα 1 2 3
32. Επαναλαμβάνει με στερεοτυπικό τρόπο λόγια ή ιδιόρρυθμες κινήσεις (π.χ. των χεριών) 1 2 3
33. Δυσκολεύεται στην αλλαγή της ρουτίνας του 1 2 3
34. Ιδιόρρυθμη, ή μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση 1 2 3
35. Θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς του, δεξιότητες, ικανότητες:


36. Στοιχεία της συμπεριφοράς που προβληματίζουν (περιγράψτε με ακρίβεια συγκεκριμένες συμπεριφορές, χώρο, χρόνο)

37. Αναφέρατε αναλυτικά, τις ενέργειες που έγιναν σε ενδοσχολικό επίπεδο:
(σχολικού τμήματος, διεύθυνσης, συλλόγου διδασκόντων, γονέων του παιδιού ή συλλόγου γονέων)

38. Ενέργειες που έγιναν σε επίπεδο Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής:

39. Επιπλέον παρατηρήσεις

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Απρ 01, 2012 6:17 am

Στα ανωτέρω σχετικά με τη συνεργασία σχολείου - ΚΕΔΔΥ (ή και ΚΔΑΥ που υπήρξαν οι "πρόγονοι" των σημερινών ΚΕΔΔΥ) που συμβουλεύουν διάφοροι σχολικοί σύμβουλοι ανά την επικράτεια, ας προσθέσουμε και τι λέγει η διοίκηση και δη το Υπουργείο Παιδείας. Με τη σημείωση ότι το κείμενο που ακολουθεί δεν είναι το μόνο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το επίμαχο ζήτημα:

ΠΗΓΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od21_12_08_1536.php

Γ6/136087/19-12-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία)


Το πρόβλημα της άδικης μαθησιακής δυσκολίας (δυσλεξία) προσλαμβάνει χρόνο με το χρόνο, κατά κοινή ομολογία, υπερβολικές διαστάσεις στο χώρο του σχολείου, προπαντός όμως του Λυκείου, για ευνόητους λόγους.

Κρίνεται εξαιρετικά αναγκαίο το σχολείο να δράσει υπεύθυνα και μεθοδικά, ώστε να ελεγχθεί το φαινόμενο της δυσλεξίας προς όφελος των μαθητών που αποδεδειγμένα είναι δυσλεξικοί, αλλά και προς διασφάλιση της εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας για το σύνολο των μαθητών, ιδιαίτερα κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το σχολείο, επίσης, θα πρέπει να δράσει έγκαιρα, ώστε να επισημανθούν από τις πρώτες τάξεις οι μαθητές που παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, να διαγνωστεί η μαθησιακή τους αδυναμία, και να αντιμετωπιστούν οι μαθητές αυτοί κατάλληλα

Για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι απαραίτητο ο Διευθυντής του σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου και Τ.Ε.Ε.) να ζητά από τους διδάσκοντες να αναφέρουν κατά την παιδαγωγική συνεδρία του α` τριμήνου κάθε σχολικής χρονιάς τις περιπτώσεις των μαθητών εκείνων οι οποίοι, κατά την εκτίμηση τους, αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές δυσκολίες μάθησης.

Ειδικά για τις περιπτώσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ενημερώνονται και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Γενικής και Ειδικής Αγωγής της περιοχής. Η αναφορά των διδασκόντων να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου.

Αν η εκτίμηση τους ενισχυθεί κατά το επόμενο τρίμηνο, τότε να καλούνται στο σχολεία οι γονείς του μαθητή με το "μαθησιακό πρόβλημα``, να ενημερώνονται για αυτό και ταυτόχρονα να τους υποδεικνύεται ότι είναι αναγκαίο να απευθυνθούν στο ΚΔΑΥ της περιοχής τους ή, αν αυτό δεν λειτουργεί ακόμη, σε δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Το χορηγούμενο από τα ανωτέρω Κέντρα πιστοποιητικό δυσλεξίας θα γίνεται δεχτό από το σχολείο, εφόσον .η διάγνωση και η αξιολόγηση της μαθησιακής δυσκολίας έχουν γίνει από διεπιστημονική ομάδα τριών τουλάχιστον ειδικών, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν.

Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμο να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου και η υπόδειξη του εκπαιδευτικού προς τους γονείς για επιβεβλημένη εξειδικευμένη εξέταση του συγκεκριμένου μαθητή.

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι επιβεβλημένες, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο ( κυρίους από τη Β΄ τάξη και μετά) όσο και στο Γυμνάσιο, για να περιοριστεί στο ελάχιστο ή να εκλείψει η παρατηρούμενη τακτική του να προσκομίζονται βεβαιώσεις δυσλεξίας ακόμη και κατά τους τελευταίους μήνες της Γ τάξης του Λυκείου.

Τα ανωτέρω συμβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας στις 19/12/2002. Και υπογραμμίζει ότι την υπόδειξη προς τους γονείς θα την κάνει ο εκπαιδευτικός!!!

Βεβαίως αφού ενημερώσει σχετικά το σχολείο. Και για να είμαστε ακριβολόγοι (όπως επιβάλλεται σε θέματα νομοθεσίας) αφού ο διευθυντής του σχολείου ζητήσει από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν σε παιδαγωγική συνεδρίαση τα μαθησιακά προβλήματα που εντοπίζουν.

Έπειτα θα ακολουθήσει στο δεύτερο τρίμηνο η επιβεβαίωση των μαθησιακών προβλημάτων ενώ θα έχει ενημερωθεί και ο σχολικός σύμβουλος.

Και μετά θα γίνει υπόδειξη προς τους γονείς για εξέταση σε τότε ΚΔΑΥ και που τώρα έχει αντικατασταθεί από τα ΚΕΔΔΥ. Από το δάσκαλο. Που είναι και υπεύθυνος για τη συνεργασία με τους γονείς.

Στα πολλά χρόνια της εμπειρίας μου στην εκπαίδευση όλα αυτά εφαρμόζονταν στην πράξη μέσα από την ακόλουθη και πάγια μπορώ να πω διαδικασία: Στο τέλος του κάθε τριμήνου ο διευθυντής του σχολείου μας καλούσε στην τακτική συνεδρίαση που προβλέπει ο θεμελιώδης για την εκπαίδευση Νόμος 1566 και ο κάθε δάσκαλος ανέφερε ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων ποια μαθησιακά προβλήματα είχε εντοπίσει στην τάξη του. Και δε θυμάμαι κανένα σχολείο της Αθήνας που εργάστηκα που να παρέκαμψε αυτή την ουσιώδη και όχι μόνο νομικά επιβεβλημένη διαδικασία. Πάντα οι διευθυντές μας μας καλούσαν στη λήξη του τριμήνου σε παιδαγωγική συνεδρίαση.

Κατόπιν το αντίγραφο αυτού του πρακτικού έπαιρνε το δρόμο για το γραφείο του Σχολικού μας Συμβούλου. Και όπου εκείνος έκρινε είχε άμεση επαφή με το δάσκαλο και το μαθητή και μας βοηθούσε στα περαιτέρω βήματα.

Αν η κατάσταση ήταν οξυμένη δεν περιμέναμε το δεύτερο τρίμηνο. Γινόταν αμέσως η υπόδειξη προς το γονέα για εξέταση του μαθητή από το ΚΔΑΥ της περιοχής μας ή το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Ενίοτε μάλιστα υπήρχε και ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση πριν τη λήξη του πρώτου τριμήνου.

Για να είμαστε καλυμμένοι και στο πνεύμα της ανωτέρω εγκυκλίου η υπόδειξη γινόταν και εγγράφως από τον εκπαιδευτικό της τάξης, με καταγραφή στον ειδικό χώρο σημειώσεων που διέθετε το έντυπο του ελέγχου που δίναμε στο γονέα. Έτσι ο γονιός δε θα μπορούσε σε επόμενη φάση να ισχυριστεί πως δεν ήξερε τίποτε και κανείς δάσκαλος δεν του είχε υποδείξει πως το παιδί του χρειάζεται αυτή τη διαδικασία ώστε να του παρασχεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι υποστηρικτικές διαδικασίες οι ανάλογες με την περίπτωσή του.

Εξάλλου εδώ και χρόνια προβλέπεται η καταγραφή της περιγραφικής αξιολόγησης στον έλεγχο με ευθύνη του εκπαιδευτικού. Και άλλο τόσο είναι γνωστό πως αξιολόγηση δε σημαίνει περιγραφή και μόνο μιας κατάστασης, δεν είναι δηλαδή η αξιολόγηση στην παιδαγωγική της διάσταση το ίδιο και το αυτό με την αξιολόγηση (κοστολόγηση) προϊόντων στον κόσμο του εμπορίου. Εκτός και συγχέουμε την έννοια του επιθέτου "περιγραφική" κι από επίθετο το εκλαμβάνουμε ως ουσία της διαδικασίας. Αυτό όμως εξαρτάται από το πώς εκλαμβάνουμε γενικότερα το ρόλο μας ως παιδαγωγοί. Είμαστε υπάλληλοι σούπερ μάρκετ που ξεδιαλέγουμε τα εμπορεύματα και τα τοποθετούμε σε ράφια ή διαπιστευμένοι επιστήμονες στον τομέα της αγωγής που αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε το βασικό αξίωμα της παιδαγωγικής επιστήμης;

"Η φύση του υπό ανάπτυξη ατόμου αποτελεί το βασικό αξίωμα, στο οποίο στηρίζεται κάθε παιδαγωγική ενέργεια, και ως εκ τούτου κάθε παιδαγωγική έρευνα πρέπει να θεωρεί το αξίωμα αυτό ως αρχή και τέλος κάθε αναζήτησης."

Χρ. Φράγκος, "Ψυχοπαιδαγωγική", σελ. 37

Όταν λοιπόν μιλάμε για δυσλεξία, και μαθητές δυσλεκτικούς, η παιδαγωγική μας πράξη για να είναι επιστημονική οφείλει να έχει ως εκκίνηση τη δική τους διαφορετικότητα και να υλοποιείται εντός των πλαισίων που η διαφορετικότητά τους ορίζει. Πώς λοιπόν θα αξιολογήσω περιγραφικά το μαθητή μου όταν ναι με υποψιάζομαι δυσλεξία αλλά είναι εκτός επιστημονικής δεοντολογίας να τον χαρακτηρίσω από μόνος μου, χωρίς γνωμάτευση ειδικών, ως δυσλεκτικό; Αν ο μαθητής έχει ήδη τη γνωμάτευση, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα αξιολογηθεί όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις των δυσλεκτικών παιδιών. Αν πάλι τίποτε δε μου υποβάλλει υποψίες για δυσλεξία και πάλι είναι με σαφήνεια δοσμένος ο τρόπος που θα τον αξιολογήσω. Στο μεταίχμιο όμως; Εκεί τι πρέπει να κάνω; Ποια δεοντολογία και ποια ηθική θα εφαρμόσω; Δεν είναι επιβεβλημένο να σημειώσω ως υπεύθυνος παιδαγωγός πως οι μαθησιακές του δυσκολίες χρήζουν διερεύνησης; Και δεν είναι ανέντιμο να αφήσω το γονιό και το παιδί απληροφόρητους για την πιθανότητα οι μαθησιακές δυσκολίες να οφείλονται σε διαφορετικότητα; Κι όχι απλά σε ανικανότητα, τεμπελιά, απροθυμία κλπ του μαθητή;

Κι όταν το ίδιο το υπουργείο χρησιμοποιεί τον όρο άδικη μαθησιακή δυσκολία;

Να αδικήσω λοιπόν εν γνώσει μου τον ανήλικο μαθητή μου; Να μείνω στην περιγραφή και μόνο των δυσκολιών του; Ε, τότε δε θα μου ζητούσαν περιγραφή αξιολόγηση αλλά περιγραφή των μαθησιακών δυσκολιών του μαθητή. Και άσε το γονιό να ψάχνεται και να τραβά τα μαλλιά του για το τι συμβαίνει με το παιδί του...

Και για να μην ξεχνιόμαστε. Εκτός από το γονιό που θα τραβά τα μαλλιά. Θα είναι και ο φροντιστηριάκιας από δίπλα που θα τρίβει τα χέρια του. Κι αυτό κι αν είναι έγκλημα για έναν παιδαγωγό. Αντί να μπορέσει να βοηθήσει το μαθητή του με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους να τον κάνει πάσα στα κάθε λογής λαμόγια που εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις!

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Απρ 01, 2012 9:48 am

Μια ακόμη αναφορά του Υπουργείου Παιδείας, με εγκύκλιο που αφορούσε τη λειτουργία του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2006 - 2007, και την υπέγραφε ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου, είναι και η εξής:

http://www.dismathis.gr/nomoi/%CE%A6.3-823.pdf

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α΄ - Μητροπόλεως 15 - 10185 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θεόδωρος Γούπος - Ρήγας Γεωργακόπουλος - E- mail: spudonpe@ypepth.gr
Να διατηρηθεί μέχρι ------- Βαθμός ασφαλείας -----

Αθήνα, 5 - 9 - 2006 - Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.3 / 823 / 88155 / Γ1

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης (Έδρες τους) - 2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (Έδρες τους) - 3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε - (Έδρες τους) 4. Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Π.Ε. (Έδρες τους) 5. Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (Μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε.)

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 – 2007

1. …………………………..

24. Αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι και η Ειδική Αγωγή, η οποία
και λειτουργεί υποστηρικτικά και στηρίζει τη Γενική Αγωγή, προσφέροντας τις
υπηρεσίες της στα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένας σημαντικός
αριθμός των παιδιών αυτών φοιτά ήδη στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία
καθώς και στα Τμήματα Ένταξης. Υπάρχει όμως και ένας σημαντικός αριθμός επίσης
μαθητών που βρίσκεται διάσπαρτος στα σχολεία της Γενικής Αγωγής και χρήζει
ειδικής εκπαιδευτικής προσέγγισης και αντιμετώπισης. Τέτοιοι μαθητές είναι όσοι
παρουσιάζουν ανωριμότητα, δυσκολίες μάθησης, αισθητηριακές αναπηρίες,
διαταρακτική συμπεριφορά, συναισθηματικές διαταραχές, άρνηση σχολείου κ.λ.π. και
τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, περιθωριοποιούνται και παραμένουν απλά
θεατές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για την ομαλή ένταξη όλων αυτών των μαθητών θα πρέπει να
ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και να αξιοποιήσουν όλους τους θεσμούς που
έχει θεσπίσει η Πολιτεία, όπως τους Σχολικούς Συμβούλους της Γενικής και κυρίως
της Ειδικής Αγωγής, προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά και τις σχετικά
νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες (ΚΔΑΥ), προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών
τους. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων, ώστε όταν κατά την εκτίμησή τους κάποιος μαθητής παρουσιάζει κάποια
από τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, σε συνεργασία με το Διευθυντή του
Σχολείου να καλούν το Σχολικό Σύμβουλο της περιοχής τους για να τον
συμβουλευτούν και να καταρτίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης
βραχύχρονης διάρκειας.

Αν όμως κατά την εκτίμησή τους οι δυσκολίες παραμένουν, μπορούν να
απευθυνθούν στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, για να ζητήσουν τη συνδρομή
του.

Αν κατά την εκτίμηση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής υπάρχουν
ενδείξεις για σοβαρή διαταραχή, τότε και μόνο τότε σε συνεργασία με τους γονείς
μπορούν να παραπεμφθούν οι μαθητές στα ΚΔΑΥ, για Διάγνωση και Αξιολόγηση.
Καλό είναι, λοιπόν, να αποφεύγονται οι παραπομπές στα ΚΔΑΥ για περιπτώσεις οι
οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στα Σχολεία, και το ΚΔΑΥ να θεωρείται ως το
έσχατο μέσο Διάγνωσης – Αξιολόγησης.


25. Αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας

Στόχο μείζονος προτεραιότητας του σημερινού σχολείου πρέπει να αποτελεί η
αποτελεσματική αντιμετώπιση με παιδαγωγικά και διδακτικά μέσα της σχολικής
αποτυχίας. Η σχολική αποτυχία, εάν δεν καταπολεμηθεί μεθοδικά και σχεδιασμένα,
οδηγεί συνήθως στη μαθησιακή περιθωριοποίηση και στη συνέχεια στον κοινωνικό
αποκλεισμό.

Σημαντική συνιστώσα στην αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου είναι η προσπάθεια ένταξης όλων των μαθητών, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητές τους, στην ομάδα της σχολικής τάξης και του σχολείου,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τα κατάλληλα μέσα για την ισότητα ευκαιριών μάθησης
και της σχολικής προόδου σε όλους.

Με αυτή τη φιλοσοφία, όπου πλεονάζουν διδακτικές ώρες σε μια σχολική
μονάδα, αυτές μπορούν να διατεθούν για την κατάρτιση και εφαρμογή
προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.


Προς τούτο ο Διευθυντής του σχολείου με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, καταρτίζει πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο οποίο φαίνονται η ημέρα, η διδακτική ώρα και η τάξη
από την οποία προέρχεται ο μαθητής στον οποίο παρέχεται η ενισχυτική διδασκαλία.

Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται στην αρχή κάθε διδακτικού τριμήνου (εφόσον
υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε αυτό) στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προς έγκριση.
Αντίγραφο επικυρωμένο κοινοποιείται και στον οικείο Προϊστάμενο ή Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
………………………………………
Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Σπουδών
Επιμόρφωσης και Καινοτομιών
5. Γενικό Διευθυντή Διοίκησης Προσωπικού
Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΜΜΑΣ

Εδώ βλέπουμε ότι μόνο ο Σύμβουλος της Ειδικής Αγωγής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, να αποφασίσει την παραπομπή μαθητή στα τότε ΚΔΑΥ και αργότερα ΚΕΔΔΥ.

Προσθέτει μάλιστα ότι η παραπομπή στα ΚΔΑΥ πρέπει να είναι έσχατο μέσο!!!!!!!

Αυτά όμως αντιστρατεύονται και όσα η παλιότερη εγκύκλιος ανέφερε, στις 19/12/2002, μιλώντας ειδικά για τη δυσλεξία αλλά και όσα λένε οι ειδικοί επιστήμονες για το θέμα της δυσλεξίας. Η διάγνωση της δυσλεξίας είναι δύσκολη υπόθεση και κανείς από μόνος του δεν μπορεί να εκφέρει έγκυρη επιστημονική άποψη, μόνο ομάδα ειδικών. Τριών ειδικών όπως τόνιζε η παλιότερη εγκύκλιος. Άλλαξε κάτι σε επιστημονικό επίπεδο αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν και άλλαξε και η νοοτροπία στις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ; Από όσο γνωρίζω όχι. Μια έμμεση όμως απάντηση μπορούμε να υποθέσουμε από την παρατήρηση μιας άλλης εγκυκλίου, μόλις εννέα μήνες νωρίτερα:

*** Γ6/6595/24-01-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά δυσλεξίας

Μετά από πολλά ερωτήματα σχετικά με τα πιστοποιητικά δυσλεξίας και από σχετική αλληλογραφία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης διαπιστώσαμε ότι μερικά από τα Κ.Δ.Α.Υ. αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να ανταποκριθούν στο βάρος της διαγνωστικής διεπιστημονικής διαδικασίας λόγω πληθώρας αιτημάτων.

Όπου αυτά αδυνατούν, να γίνονται δεκτές οι ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις των ανεγνωρισμένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή Σταθμών, με τις οποίες πιστοποιείται αδυναμία γραπτής εξέτασης των μαθητών, λόγω διαταραχής του λόγου (δυσλεξία) και για ενδοσχολικές εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου για την έγκαιρη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ μέχρι νεότερης αν χρειαστεί.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od8_5_9_814a.php

Πράγματι εκείνη την περίοδο στα ΚΔΑΥ είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Θυμάμαι πολύ καλά ότι τότε ακριβώς είχα στην τάξη μου τρία σοβαρότατα περιστατικά μαθητών που χρειάζονταν ειδική αγωγή (βαρύ υπερκινητικό σύνδρομο - δυσλεξία βαριάς μορφής - επιλεκτική αλαλία) και στη συχνή επικοινωνία μου με το ΚΔΑΥ της περιοχής μου μου είχε ειπωθεί ότι υπήρχαν σχεδόν 2.000 αιτήσεις μονάχα για δυσλεξία από παιδιά γυμνασίου και λυκείου με αποτέλεσμα να αδυνατεί το ΚΔΑΥ να ανταποκριθεί στο έργο του. Κι ακόμη πως πολλές από τις αιτήσεις ήταν ψευτοδυσλεξίες και με κίνητρο την απαλλαγή του μαθητή από τις γραπτές εξετάσεις...

Εδώ βέβαια να τονιστεί ότι ο γονέας είχε και μόνος του το δικαίωμα να απευθυνθεί στο ΚΔΑΥ, δίχως να το προτείνει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Και απ' όσο γνωρίζω το έχει ακόμη. Φυσικά για τα ΚΕΔΔΥ, αφού ΚΔΑΥ δεν υπάρχουν πια και έχουν αντικατασταθεί από τα ΚΕΔΔΥ. Έτσι ήταν λογικό να υπάρχουν τέτοια κρούσματα, ψεύτικων καταστάσεων, που αποσκοπούσαν στο χαρτί της απαλλαγής και μόνο!

Πώς τώρα φτάσαμε στο σημερινό καθεστώς για το πώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να κινηθεί όταν εντοπίζει μαθησιακές δυσκολίες; Για λόγους επιστημονικούς ή για λόγους αδυναμίας των ΚΕΔΔΥ να ανταποκριθούν στη σωρεία αιτήσεων;

Πάντως ακόμη και τώρα σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας παραμένει το εξής:

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page122.htm

Ερώτηση 1:

Οι γονείς - ο δάσκαλος, επισήμαναν ότι ένα παιδί παρουσιάζει το πρόβλημα Χ. Ποια διαδικασία ακολουθείται για να υποστηριχθεί αυτό το παιδί στα πλαίσια της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Απάντηση:

Η πρώτη παρέμβαση γίνεται από το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), της περιοχής ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, ώστε να διαγνωστούν και να αξιολογηθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού.

Ακολουθεί η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που φοιτά το παιδί και το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής για το σχεδιασμό και υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ακριβώς δηλαδή το ανάποδο πλαίσιο. Πρώτα το ΚΔΑΥ, μετά ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής.

Κι άντε βγάλε άκρη εσύ εκπαιδευτικέ. Για το δέον γενέσθαι.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Απρ 01, 2012 10:36 am

Απόλυτα σχετικό με το θέμα μας ένα άρθρο της Καθημερινής, μόλις προχτές:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_30/03/2012_477405

Εξουδετέρωση νόμων μέσω εγκυκλίων

Συνήγορος του Πολίτη: Η διοίκηση, αντί να διευκρινίζει τις διατάξεις, τις ανατρέπει

«Παγίδα» για τους πολίτες που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν οι εγκύκλιοι, συμπεραίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια έκθεσή του. «Η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηματικά τους νόμους» με «όχημα» τις εγκυκλίους. Αντί να διευκρινίζουν τις διατάξεις, τις ανατρέπουν. Στον αυξημένο αριθμό αναφορών των πολιτών θίγονται κυρίως φορολογικά και οικονομικά ζητήματα. Για τον Συνήγορο του Πολίτη είναι αναγκαίο ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» για την αποκατάσταση των σχέσεων κράτους - πολιτών.

Και έχει δίκιο και ο Πολίτης να διαμαρτύρεται όταν η διοίκηση κάνει αυτά που καταγγέλλει ο Συνήγορος του Πολίτη αλλά και ο υπάλληλος που βρίσκεται εκτεθειμένος σε καταγγελίες πολιτών ακριβώς εξαιτίας αυτού του καθεστώτος τι πρέπει να κάνει;


___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Απρ 01, 2012 1:44 pm

Λίστα αναμονής και ντροπής στα ΚΔΑΥ


2008-10-17

Σε λίστα αναμονής ακόμη και δύο μηνών για ένα ραντεβού στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) βρίσκονται εκατοντάδες γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πλήθος των περιστατικών που κλήθηκε από την έναρξη του σχολικού έτους να αξιολογήσει το ΚΔΑΥ στη Μαγνησία χαρακτηρίζονται άνευ προηγουμένου. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι επιστήμονές του έχουν δεχθεί 400 αιτήματα!

Την ίδια ώρα οι ελλείψεις σε προσωπικό στο τοπικό Κέντρο δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας του. Αποτέλεσμα, γονείς να βρίσκονται σε αναμονή ακόμη και δύο μηνών έως ότου τους ενημερώσουν από το Κέντρο ότι μπορεί να κλειστεί το ραντεβού για τη διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που έχει το παιδί τους, μαθητής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργούν ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες στις έδρες των νομών και υπάγονται απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Είτε πρόκειται για μαθησιακές δυσκολίες είτε για προβλήματα συμπεριφοράς και προσαρμογής μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, τα περιστατικά παραπέμπονται απευθείας στο ΚΔΑΥ για αξιολόγηση.

Με βάση τον σημερινό αριθμό προσωπικού –τρεις ψυχολόγοι, ένας εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ένας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- το ΚΔΑΥ μπορεί να δεχθεί έξι περιστατικά σε ημερήσια βάση.

«Καταβάλλεται υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο σύνολο των αιτημάτων που εκκρεμούν. Όμως δεν είναι εύκολο. Είναι ενδεικτικό πως ενώ προβλέπεται ότι το ΚΔΑΥ ολοκληρώνει τη λειτουργία του στις 2:30 το μεσημέρι, κλείνουμε καθημερινά τα γραφεία κοντά στις 5 μ.μ.», περιγράφει ο διευθυντής του Κέντρου στη Μαγνησία Θωμάς Παπαδόπουλος.

Εάν είχαν εγκριθεί τα αιτήματα για πρόσληψη ενός φιλολόγου, ενός δασκάλου και ενός κοινωνικού λειτουργού, τότε θα μπορούσαν να συγκροτηθούν τρία συνεργεία ημερησίως και να διαγνωστούν εννέα περιστατικά σε ημερήσια βάση, μικραίνοντας γρηγορότερα τη μεγάλη λίστα αναμονής.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, με την έναρξη δηλαδή του σχολικού έτους μέχρι και σήμερα, τα περιστατικά ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν απευθυνθεί στο ΚΔΑΥ Μαγνησίας ξεπερνούν τα 400.

Ο διευθυντής του Κέντρου εκτιμά, βασιζόμενος στην εμπειρία του, ότι μετά την επίδοση των βαθμολογιών του πρώτου τριμήνου ο αριθμός των αιτημάτων θα αυξηθεί.

Πάντως πολλά από τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν οι ψυχολόγοι και οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί διαπιστώνεται ότι δεν υπήρχε λόγος να απευθυνθούν στο ΚΔΑΥ, καθώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που μεσολαβεί, πριν φτάσουν στην «πόρτα» του Κέντρου.

Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, προβλέπονται διαδικασίες που προηγούνται πριν καταλήξουν στο ΚΔΑΥ, όπως μέτρα που μπορούν αρχικά να αποφασιστούν εντός του σχολείου ή με τη συνδρομή και επίβλεψη σχολικού συμβούλου.

Ωστόσο η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει «τακτοποιηθεί», με αποτέλεσμα κάθε περιστατικό που γνωστοποιείται από τον εκπαιδευτικό στον γονέα μαθητή να απευθύνεται κατευθείαν στο Κέντρο.


Ο συνωστισμός κάθε περιστατικού στο ΚΔΑΥ δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα. Ένα από αυτά, μαθητές που έχουν ανάγκη άμεσης υποστήριξης να χρειάζεται να περιμένουν για μήνες τη σειρά τους.

Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα δίνεται στους μαθητές των πρώτων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, δηλαδή σε εκείνα τα παιδιά που βρίσκονται στην έναρξη μιας νέας σχολικής πραγματικότητας, ώστε να μπορέσουν από την αρχή να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη υποστήριξη τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Από την άλλη συνεχίζει έντονα να παρατηρείται το φαινόμενο γονείς να απευθύνονται σε εξειδικευμένους επιστήμονες χρόνια μετά τις επισημάνσεις των εκπαιδευτικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις αιτία γι’ αυτό αποτελεί η άρνηση των γονέων να δεχθούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει οποιασδήποτε μορφής μαθησιακές δυσκολίες.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που έχουν τα ΚΔΑΥ είναι να ερευνήσουν το είδος και το βαθμό των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικής και προσχολικής ηλικίας, να εισηγηθούν την εγγραφή, κατάταξη και φοίτησή στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και να παρακολουθούν και αξιολογούν την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τρι Απρ 03, 2012 6:51 am

Είναι προφανές από όλα τα ανωτέρω ότι υπάρχει ένα πραγματικό κομφούζιο για το δέον γενέσθαι σε θέματα ειδικής αγωγής.

Αφενός το νομικό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο. Αφετέρου οι διάφοροι αρμόδιοι άλλα λένε ο ένας και άλλα ο άλλος.

Αποτέλεσμα να μη γνωρίζει ο δάσκαλος τι ακριβώς πρέπει να κάνει στην περίπτωση που εντοπίσει μαθησιακή δυσκολία και μάλιστα από εκείνες που εκτιμά ότι χρειάζεται διερεύνηση της αιτίας.

Ένας μπούσουλας θα μπορούσε να είναι όσα προβλέπει η εγκύκλιος του 2006. Αρκεί βεβαίως να λειτουργούν "ρολόι" όλα τα υπόλοιπα στο χώρο του σχολείου. Γιατί η εγκύκλιος αυτή προβλέπει συνεργασία με Διευθυντή και Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής και κατόπιν με το Σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής. Άλλο τόσο όμως προβλέπεται από άλλες εγκυκλίους πως στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων γίνεται καταγραφή των περιπτώσεων των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και η υπόδειξη του δασκάλου προς τους γονείς για εξέταση από τα τότε ΚΔΑΥ και μετέπειτα ΚΕΔΔΥ.

Παράλληλα όμως το σάιτ του υπουργείου Παιδείας επιμένει πως αν ο γονιός ή ο δάσκαλος εντοπίσουν δυσκολία Χ, πρώτη κίνηση είναι η εξέταση από τα ΚΔΑΥ (δηλαδή ΚΕΔΔΥ σήμερα)...

Την ίδια ώρα κάποιοι επισείουν το 201 ΠΔ του 98 και ισχυρίζονται ότι είναι παράνομο να γράψεις παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ σε επίσημο έγγραφο γιατί είναι χαρακτηρισμός μειωτικός για τη διαγωγή του παιδιού! Είναι μειονέκτημα λοιπόν η δυσλεξία; Που είναι ένας από τους πλέον συνηθισμένους λόγους παραπομπής σε ΚΕΔΔΥ; Τότε γιατί οι ειδικοί για τη δυσλεξία τη χαρακτηρίζουν θείο χάρισμα και υπεροχή της διαφορετικότητας; Θα τρελαθούμε τελείως μου φαίνεται. Άσε που το ΠΔ 201 του 98 αναφέρεται σε χαρακτηρισμό διαγωγής:

http://paideia.forumgreek.com/h1-page

8. Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου

Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών δεν καταχωρείται στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στα άλλα βιβλία και υπηρεσιακά έγγραφα.

Οι μαθητές του σχολείου, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το σχολικό περιβάλλον. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους και παρωθούνται να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή. Προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών με τους γονείς και με τους σχολικούς συμβούλους, για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.
Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Είναι διαγωγή η δυσλεξία; Αλλά και τι είναι επιτέλους η διαγωγή;

Ας αφήσουμε τον πλέον αρμόδιο να απαντήσει, τον νυν υπουργό παιδείας και εξαίρετο γλωσσολόγο, όπως τουλάχιστον υπάρχει η απάντησή του στο λεξικό του, το λεξικό δηλαδή του Μπαμπινιώτη:

διαγωγή = ο τρόπος συμπεριφοράς υπό συγκεκριμένες συνθήκες απέναντι στους άλλους

Είναι συμπεριφορά προς τους άλλους η δυσλεξία; Ή πολύ περισσότερα είναι θέμα συμπεριφοράς του μαθητή η οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία;

Δυστυχώς οι νεοέλληνες όχι μόνο δε γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα μια απίστευτη Βαβέλ, αλλά και ανατρέπουμε τη διεθνώς αναγνωρισμένη σοφία των προγόνων μας και συγκεκριμένα τη ρήση του Σωκράτη: "Ουδείς εκών κακός". Οι παλιοί Έλληνες λοιπόν παραδέχονταν ότι η αρετή του ατόμου πηγάζει από τη γνώση, κανείς έλεγαν με τη θέλησή του δεν είναι κακός. Που σημαίνει ότι η έλλειψη γνώσης και μάθησης ευθύνεται και για τη μη ενάρετη ζωή του ατόμου. Σήμερα, στον αναποδογυρισμένο κόσμο μας, το να έχει προβλήματα μάθησης ένα παιδί το συνδέουμε με τη διαγωγή του! Και θεωρούμε αυτονόητο πως αν παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες ταυτόχρονα είναι και "κακό" παιδί!

Θα τρελαθούμε, σας λέω, τελείως!

Όπως και να έχει όμως το ζήτημα μέσα στο γενικότερο κομφούζιο της ζωής μας ένα είναι το βέβαιο. Η επιστημονική άποψη για το ζήτημα. Όσο μπερδεμένο και αν είναι το νομικό πλαίσιο. Κι ο δάσκαλος μια Αντιγόνη του καιρού του χρωστάει να σκύψει πάνω από τα επιστημονικά δεδομένα και να αποφασίσει τη στάση του. Ακόμη και αν γνωρίζει, και το γνωρίζει, πως οι Κρέοντες δεν έχουν εξαφανιστεί από τον κόσμο.

Και ποια είναι η επιστημονική γνώση που σε περιπτώσεις δυσλεξίας ειδικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε;

1. Η κυμαινόμενη συμπτωματολογία της που εξαναγκάζει τους ειδικούς να θεωρούν πολύ δύσκολη υπόθεση τη διάγνωση της δυσλεξίας και οπωσδήποτε διεπιστημονικό αντικείμενο τουλάχιστον τριών ειδικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

2. Κι ακόμη πως είναι ουσιώδους σημασίας η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή αντιμετώπιση της δυσλεξίας για τη μετέπειτα πορεία του ατόμου στη ζωή.

Πώς αυτά τα στοιχεία, τα επιστημονικά, συνάδουν με την αντίληψη ότι πρώτα θα εξαντληθούν όλα τα μέσα σε ενδοσχολικό επίπεδο, διαδικασία δηλαδή χρονοβόρα που θα καθυστερήσει αρκετά την έγκαιρη διάγνωση, και πως ειδικοί της ίδιας ειδικότητας θα γνωματεύσουν αν έχει ή δεν έχει το παιδί δυσλεξία;

Προφανώς εδώ ελλοχεύει η αντίληψη του ανίκανου δασκάλου, του αγράμματου, του αστοιχείωτου, που δεν ξέρει τι του γίνεται, και επομένως του αφαιρείται το δικαίωμα να προτείνει στο γονιό εξέταση στα ΚΕΔΔΥ! Πρώτα θα το δει ο Διευθυντής του Σχολείου ως πιο έμπειρος, ίσως και ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης, ο σύμβουλος της γενικής αγωγής, ο σύμβουλος της ειδικής αγωγής και μετά θα δοθεί το πράσινο φως να ενημερωθεί ο γονέας!

Έχει ή δεν έχει το δικαίωμα ο γονιός να ξέρει και μάλιστα έγκαιρα - αφού το θέμα της δυσλεξίας χρήζει έγκαιρης παρέμβασης - τι συμβαίνει στο παιδί του; Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να βάλει φραγμούς στην ενημέρωση του γονιού από το δάσκαλο της τάξης;

Και πώς εξασφαλίζεται η επιστημονικότητα της μεθόδου αυτής αφού όλοι οι προαναφερθέντες είναι (εκτός εξαιρέσεων) της αυτής ειδικότητας; Παιδαγωγοί όλοι;

Όταν μάλιστα η δυσλεξία δεν είναι ένα απλό παιδαγωγικό ζήτημα αλλά έχει σχετιστεί με γονίδια; Είναι γιατροί οι παιδαγωγοί;

Από κει και πέρα. Είναι σαφές ότι ως υπάλληλοι οφείλουμε να εκτελούμε εντολές ανωτέρων. Άσχετα αν βάσει του συντάγματος κρατάμε και την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Στο χώρο του σχολείου είμαστε εκτελεστές εντολών. Αυτό ας το ξέρει η κοινωνία. Κι ας μη ζητάει τα ρέστα από μας.

Τα του Καίσαρος στον Καίσαρα και τα του δασκάλου στο δάσκαλο...

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τρι Απρ 03, 2012 8:51 am

Ας δούμε τι άλλο λέει για το όλο ζήτημα το ΠΔ 201/98

http://paideia.forumgreek.com/h1-page

Άρθρο 11

Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης

1. Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέματα αγωγής και αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ/ντή και εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να μετέχει και o Σχολικός Σύμβουλος.

Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο από το δάσκαλο της τάξης ή και από το διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχoλείου, τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέματα.

Η ενημέρωση των γονέων μετά τη λήξη του τριμήνου γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. που αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδεfας. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται, με ευθύνη του Δ/ντή, συνάντηση με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους χορηγείται έλεγχος προόδου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την περίπτωση Β (έντυπα) παραγρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του Π.Δ. Οι συναντήσεις με τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ' αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.

Ο Δ/ντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη συνεδρίαση εκτός ωρών διδασκαλίας, πρoκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την εκπ/κή διαδικασία.

Κάθε εκπ/κός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μία φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν :

1 ) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους
2 ) για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων

Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, οργανώνει το σχολικό συμβούλιο και συντονίζει ο Δ/ντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς:

1 ) να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και ,
2 ) να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γoνείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο.

Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.

2. Έλεγχος φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται από το δάσκαλο της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση οικογένειας - σχολείου. Ο δάσκαλος της τάξης φροντίζει να κατατίθενται από τους γονείς στο σχολείο τα στοιχεία που ζητούνται από το διευθυντή για τη δικαιολόγηση των απουσιών.
Όταν μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας τους δεν επικοινωνούν με το σχολείο, παρ' όλες τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η οικογένειά του μέσω της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής. Στις περιπτώσεις που η αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο, στον οποίο υποβάλλονται και τα σχετικά με την αναζήτηση έγγραφα. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Π.Ε. αναζητεί το μαθητή σε όλα τα σχολεία του νομού. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος υποβάλλει σχετική αναφορά στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει από πουθενά ότι ο δάσκαλος χρειάζεται έγκριση από κάπου για το περιεχόμενο της συνεργασίας του με το γονιό του μαθητή;

Πώς φτάσαμε λοιπόν στην εγκύκλιο που ορίζει ότι μόνο ο Σύμβουλος της Ειδικής Αγωγής είναι αρμόδιος να γνωματεύσει ότι το παιδί χρειάζεται ή δε χρειάζεται να κάνει εξέταση στο ΚΕΔΔΥ;

Προφανώς εδώ ισχύει το πρόσφατο δημοσίευμα της Καθημερινής, πως μέσα από εγκυκλίους ανατρέπονται τα προβλεπόμενα από νόμους και προεδρικά διατάγματα. Και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που κανένας δεν ξέρει τι είναι το νόμιμο και τι το παράνομο...

Για το επιστημονικά πρακτέο βέβαια δεν τίθεται ζήτημα, το είπαμε και παραπάνω. Εκτός, ξαναλέω, και ο δάσκαλος θεωρείται ανίδεος, άχρηστος, και αστοιχείωτος. Να τα σκίσουμε τότε τα πτυχία μας, και τους τίτλους από τη μετεκπαίδευση και τα πιστοποιητικά από τις ειδικές επιμορφώσεις σε θέματα ειδικής αγωγής και δη δυσλεξίας.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης