Εγκύκλιος από το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Ηπείρου για την τήρηση της νομιμότητας

Πήγαινε κάτω

Εγκύκλιος από το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Ηπείρου για την τήρηση της νομιμότητας

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τετ Οκτ 10, 2012 7:03 am

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ. Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Φ. Εταιρείας 15Α΄ & Λ. Ακρίτα
Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Μηνάς Ευσταθίου
Τηλέφωνο: 2651077697, 2651025897
Fax: 26510 64862
Ιωάννινα, 05 – 10 – 2012

Αρ. Πρωτ.: 227Προς:
1. Τους κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες & Προϊσταμένους/Προϊσταμένες των ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου
2. Τους κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες & Προϊσταμένους/νες όλων των τύπων σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου στα οποία λειτουργούν οι εκπ/κοί θεσμοί των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης κι η ΚατΆ Οίκον Διδασκαλία

(Δια μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Ιωαννίνων, ¶ρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τους κ.κ. Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου
2. Τους/τις κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.& Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.& Δ.Ε. Ηπείρου
3. Τους κ.κ. Διευθυντές Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας & της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου
4. Τον κ. Προϊστάμενο και τις κ.κ. Προϊσταμένες των ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου


Θέμα: «Κατάρτιση Εβδομαδιαίου & Ωρολογίου Διδακτικού Προγράμματος στις σχολικές δομές που αφορούν την ειδική αγωγή, εκπαίδευση & επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΗΠΕΙΡΟΥ θέτοντας υπόψη την παρακάτω συναφή κείμενη νομοθεσία -που αφορά την ειδική αγωγή και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- στους κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες & Προϊσταμένους/νες των ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου και στους κ.κ. Διευθυντές/ντριες & Προϊσταμένους/νες όλων των τύπων σχολείων των Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε.&Δ.Ε. Ηπείρου στα οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης και της ΚατΆ Οίκον Διδασκαλίας:
1) Το Π.Δ. 603/1982 (ΦΕΚ 117/21-09-1982, τχ. Α΄).
2) Το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τχ. Α΄).
3) Το Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11-08-1997, τχ. Α΄).
4) Το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007, τχ. Α΄).
5) Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008, τχ. Α΄).
6) Το Π.Δ. 301/1996 (ΦΕΚ 208/29-08-1996, τχ. Α΄).
7) Το Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161/13-07-1998, τχ. Α΄).
8 ) Το Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/13-07-1998, τχ. Α΄).
9) Την Υπ. Απόφ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002, τχ. Β΄).
10) Το Π.Δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272/28-11-2003, τχ. Α΄).
11) Την Υπ. Απόφ. 117303/Γ6 (ΦΕΚ 2105/30-10-2007, τχ. Β΄).
12) Την Υπ. Απόφ. 28915/Γ6 (ΦΕΚ 449/03-04-2007, τχ. Β΄).
13) Την Υπ. Απόφ. 28911/Γ6 (ΦΕΚ 449/03-04-2007, τχ.Β΄).
14) Την Υπ. Απόφ. 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/03-04-2007, τχ. Β΄).
15) Την Υπ. Αποφ. Φ.32/190/81670/Γ1(ΦΕΚ 1420/08-08-2007, τχ. Β΄).
16) Την Υπ. Αποφ. Φ.50/43/13874/Γ1(ΦΕΚ 206/13-02-2006, τχ. Β΄).
17) Την Υπ. Απόφ. 2751/Γ6 (ΦΕΚ 772/17-09-2001, τχ, Β΄).
18) Την Υπ. Απόφ. Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544/30-12-2009, τχ. Β΄).
19) Την Υπ. Απόφ. 91076/Γ6 (ΦΕΚ 1262/26-09-2002, τχ. Β΄).
20) Την Υπ. Απόφ. 57523/Γ6 (ΦΕΚ 765, 19-06-2002, τχ. Β΄).
21) Την Υπ. Απόφ. 102357/Γ6 (ΦΕΚ 1319/10-10-2002, τχ. Β΄).
22) Την Υπ. Απόφ. 108474/Γ6 (ΦΕΚ 1356/21-10-2002, τχ. Β΄).
23) Την Εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ, με Αριθμό Πρωτ.: 154881/Γ6/07-12-2010.


τους καλεί να συνεργαστούν με τον Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΗΠΕΙΡΟΥ για να καταρτιστεί το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Διδακτικό Πρόγραμμα, κατά την ανωτέρω κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, και στη συνέχεια να του υποβληθεί για έγκριση σε τέσσερα (4) αντίτυπα μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, στην παρακάτω διεύθυνση:

Προς: Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΗΠΕΙΡΟΥ
Φιλ. Εταιρείας 15Α & Λ. Ακρίτα, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα

Συγκεκριμένα θα υποβληθούν από τα Διοικητικά Στελέχη των γενικών και των ειδικών σχολείων για έγκριση τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Διδακτικά Προγράμματα:

α) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας .Εκπ/σης, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης),
β) των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε. Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης),
γ) της Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ. Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης),
δ) της ΚατΆ Οίκον Διδασκαλίας (ΚΟιΔ. Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης), και
ε) επίσης θα συνυποβληθούν τα Προγράμματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και των άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στη Σχολική Μονάδα.
Τα σχετικά έντυπα: α) των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Διδακτικών Προγραμμάτων για τις ΣΜΕΑΕ, τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη και την ΚατΆ Οίκον Διδασκαλία, και β) των Καταστάσεων των μαθητών που φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης, σε Προγράμματα Παράλληλης Στήριξης και ΚατΆ Οίκον Διδασκαλία, υπάρχουν αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή σε κάθε γενικό και ειδικό σχολείο. Αν υπάρχει πρόβλημα θα επικοινωνείτε με το Γραμματέα των Σχολικών Συμβούλων κ. Κώστα Δήμο στο τηλ.: 2651025897 για να σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα γενικά σχολεία και δεν έχουν Γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ ή από νόμιμη Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, αφού συνεργαστεί με το/τη δάσκαλο/α της γενικής τάξης και το δάσκαλο ειδικής αγωγής, καλεί τον/την Σχολικό/ή Σύμβουλο γενικής αγωγής να επιληφθεί του θέματος. Αν διαπιστωθεί ότι απαιτείται η συνεργασία του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής καλείται για περαιτέρω ενέργειες. Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να παραπέμπονται ανεξέλεγκτα στο ΚΕΔΔΥ ξενόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά ή να εντάσσονται στα Τμήματα Ένταξης αυθαίρετα, συνίσταται στους Διευθυντές των σχολείων να συνεργάζονται πρωταρχικά με τον/την Σχολικό/ή Σύμβουλο γενικής αγωγής, ούτως ώστε να διαπιστώνεται στα θεσμικά πλαίσια της παιδαγωγικής και επιστημονικής εγκυρότητας η αναγκαιότητα της ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης. Αν οι μαθητές κι οι μαθήτριες, λόγω της αναπηρίας τους ή των μαθησιακών τους δυσκολιών χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης για περαιτέρω παρεμβάσεις ή παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ αν κριθεί αναγκαίο.

Σας γνωστοποιούμε ότι στο άρθρο 3, παράγρ. 1 του Νόμου 3699/2008 ορίζεται με σαφήνεια ότι: «Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες».

Επίσης για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δεν έχουν Γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ ή από νόμιμη Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία καλείται ο Διευθυντής της ΣΜΕΑΕ να ενημερώσει άμεσα το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και στη συνέχεια τους γονείς-κηδεμόνες. Στη συνέχεια διαβιβάζει την αίτησή τους στο αρμόδιο -κατά τόπο και καθΆ ύλη- ΚΕΔΔΥ για την αξιολόγηση του μαθητή και έκδοση της Γνωμάτευσης.

Η ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία ισχύει ό,τι και για τις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Διδακτικό Πρόγραμμα των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων περιγράφεται στην εγκύκλιο με αριθμό 154881/Γ6/7-10-2010 της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ, ενώ το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Διδακτικό Πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ, περιγράφεται στην Υπ. Απόφ. 57523/Γ6/2002 (ΦΕΚ 765/19-06-2002, τχ. Β΄).

Τα Διοικητικά στελέχη των σχολικών μονάδων της ειδικής και της γενικής αγωγής, καθώς κι οι Σύλλογοι Διδασκόντων, δεν καταργούν και δεν υποκαθιστούν τη κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία με προτάσεις και αποφάσεις που στηρίζονται σε προσωπικές επιλογές ή επιθυμίες και προτροπές από μη νόμιμα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διοικητικά όργανα.

Επίσης δεν ζητάνε χρήματα από τους γονείς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να τα διαχειριστούν στο πλαίσιο εφαρμογής των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών.

Για κάθε επιμορφωτική συνάντηση και εκπαιδευτική εκδρομή που θα προτείνεται από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής θα προηγείται συνεννόηση και στη συνέχεια έγκριση από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.


Ο Σχολικός Σύμβουλος

6ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής Ηπείρου

Μηνάς Ευσταθίου


____________________

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/index.php?option=com_content&view=article&id=1157

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
avatar
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5290
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης