Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση

Πήγαινε κάτω

Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση Empty Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Νοε 18, 2012 10:58 am

Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση


Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση Evaluation1

ΕΘΝΟΣ

Πώς θα βαθμολογούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές


«Φρένο» στις προαγωγές εκπαιδευτικών, στη διεκδίκηση θέσεων στελεχών εκπαίδευσης και κατΆ επέκταση στη μισθολογική τους εξέλιξη για όσους δασκάλους και καθηγητές δεν κρίνονται θετικά από τις διαδικασίες αξιολόγησης, βάζει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται στα χέρια του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ετησίως ή ανά δύο χρόνια ως προς το υπηρεσιακό τους έργο και από σχολικό σύμβουλο κάθε τέσσερα χρόνια για το παιδαγωγικό/διδακτικό τους έργο.

Επίσης, ο κάθε εκπαιδευτικός θα έχει ατομικό φάκελο αξιολόγησης στον οποίο θα περιγράφονται (και από τον ίδιο) όλες οι δράσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα κρίνονται θετικά, θα πρέπει να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και θα επαναξιολογούνται στον τομέα που υστερούν μετά από ένα χρόνο. Θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις ευθύνης μόνο όσοι αξιολογούνται για το εκπαιδευτικό τους έργο «πολύ καλά» και «εξαιρετικά». Η αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Παιδείας, έχει διαπιστωτικό και διαμορφωτικό χαρακτήρα και διακρίνεται σε ετήσια και περιοδική.

Η ετήσια αξιολόγηση έχει διττό χαρακτήρα και διακρίνεται σε έμμεση και άμεση.

Κάθε εκπαιδευτικός συνεκτιμά και αξιολογεί τους δείκτες του εκπαιδευτικού έργου με βάση τεκμήρια (ατομικός φάκελος/portfolio) που αφορούν τον ίδιο (συμμετοχή στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, σχολική ζωή). Η έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ο ατομικός φάκελος αποτελούν τα βασικά τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Σχολικό Σύμβουλο.

Η έμμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του σχολείου βασίζεται στη συνεκτίμηση των τεκμηρίων του σχολείου και στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών (portfolio) (διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, συμμετοχή σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.λπ.).

Η άμεση αξιολόγηση που γίνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αφορά στην αξιολόγηση των παραμέτρων του διοικητικού-υπηρεσιακού έργου και της επαγγελματικής συνέπειας του εκπαιδευτικού. Η κρίση γίνεται κατΆ έτος ή ανά διετία με ατομική έκθεση στο τέλος του σχολικού έτους. Η ατομική έκθεση αξιολόγησης αποτελεί ουσιώδες τεκμήριο αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετακινούνται από μία σχολική μονάδα σε άλλη.

Η οργάνωση του ατομικού φακέλου/portfolio, η ατομική έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή σε συνδυασμό με την ετήσια έκθεση της Σχολικής μονάδας έχουν ως στόχο να επιβεβαιώσουν τα θετικά σημεία του εκπαιδευτικού έργου ή να επισημάνουν αδυναμίες ή παραλείψεις και να τον προτρέψουν να βελτιωθεί ενόψει της περιοδικής αξιολογικής διαδικασίας.

Ο σκοπός της περιοδικής αξιολόγησης

Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού και με υπηρεσιακές διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως π.χ. είναι η επιλογή στελεχών.

Στην πρόταση της ομάδας εργασίας, προβλέπεται και έκτακτη αξιολογική κρίση η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους που εκτιμά η υπηρεσία ή ο εκπαιδευτικός.

Η περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται από τον Σχολικό Σύμβουλο στην οποία εντάσσει και την ετήσια αξιολόγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολογικής κρίσης βασίζεται στη συνεκτίμηση των δεδομένων που έχουν παραχθεί καθΆ όλη τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου (π.χ. 4 έτη, ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο για τις προαγωγές και την κρίση/επιλογή των στελεχών).

Την ευθύνη για τη σύνταξη της τελικής αξιολογικής έκθεσης του έργου των εκπαιδευτικών έχει ο Σχολικός Σύμβουλος και σε αυτήν χρησιμοποιείται περιγραφική κλίμακα, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο επιτέλεσης του έργου τους (ελλιπώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά).

Η φιλοσοφία και οι στόχοι του συστήματος

Σύμφωνα με το σχέδιο, η αξιολόγηση έχει διαπιστωτικό, διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ειδικότερα, η αξιολόγηση συμβάλλει: α) στη διαπίστωση της ποιότητας, των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου στις δομές και τις σχολικές μονάδες και του έργου των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, β) στην επίλυση δυσλειτουργιών, αδυναμιών και προβλημάτων που παρατηρούνται σε επίπεδο δομών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού, γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της ανατροφοδότησης του έργου τους, δ) στην υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ε) στη διαρκή ενημέρωση της κοινωνίας, της Πολιτείας και των εκπαιδευτικών σχετικά με το επιτελούμενο έργο.

«Σκοπός του συστήματος της αξιολόγησης δεν είναι η βαθμολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, αλλά η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ως μιας συνεχούς διαδικασίας ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας», αναφέρεται στην πρόταση.

Επιμόρφωση

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το έργο αξιολογείται ως «επαρκές» είναι προακτέοι ενώ οι εκπαιδευτικοί το έργο των οποίων έχει αξιολογηθεί ως «ελλιπές» σε κάποιο πεδίο, παρακολουθούν ενισχυτικό/διαμορφωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και η αξιολόγησή τους στο συγκεκριμένο πεδίο επαναλαμβάνεται το επόμενο έτος.

Μάλιστα, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» χρησιμοποιείται, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, κατά την κρίση της υποψηφιότητάς τους στην κατάληψη θέσης ευθύνης. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να προβλεφτεί ότι στο μέλλον μόνον όσων το εκπαιδευτικό έργο κρίνεται ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» θα έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης στελέχους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

……………………………………………………………………..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πέντε πεδία μπαίνουν στο μικροσκόπιο


Πέντε πεδία του εκπαιδευτικού έργου θα συνυπολογίζονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται στην πρόταση, για υποσύνολα του συνολικού ενιαίου εκπαιδευτικού έργου. Ακολουθούν οι πέντε κατηγορίες πεδίων και η περιγραφή τους:

Πεδίο 1ο: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: (α) Διαπροσωπικές Σχέσεις και Προσδοκίες, (β) Παιδαγωγικό Κλίμα και (γ) Οργάνωση της σχολικής Τάξης. Το Πεδίο 1 για το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον αναφέρεται στις ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανωτικές συνθήκες που δημιουργούν τον κοινωνικό και φυσικό χώρο και χρόνο μέσα στο οποίο συντελείται η μάθηση και η ανάπτυξη στον κοινωνικό, επικοινωνιακό, συναισθηματικό, αξιακό, πολιτισμικό, πολιτικό, αλλά και στον γνωστικό τομέα.

Πεδίο 2ο: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Προετοιμασία Διδασκαλίας: (α) Μαθητής, (β) Στόχοι και Περιεχόμενο και (γ) Διδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα

Το Πεδίο 2 για τον «Σχεδιασμό, Προγραμματισμό και Προετοιμασία της Διδασκαλίας» αναφέρεται σε καταλυτικό παράγοντα της διδασκαλίας, διότι αφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός συγκεκριμένους τομείς, όταν σχεδιάζει, προγραμματίζει και προετοιμάζει τη διδασκαλία του μαθήματός του, τόσο στο μακρο-επίπεδο του σχολικού έτους όσο και στο μικρο-επίπεδο ευρύτερης ενότητας και στη συνέχεια της ωριαίας διδασκαλίας. Αμφότερα τα επίπεδα σχεδιασμού, προγραμματισμού και προετοιμασίας είναι αναγκαία, διότι αυξάνουν τη διδακτική ευελιξία του εκπαιδευτικού και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Πεδίο 3ο: Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: (α) Προετοιμασία των Μαθητών για τη Διδασκαλία, (β) Διδακτικές Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα, (γ) Μαθησιακές Ενέργειες και (δ) Εμπέδωση και Αξιολόγηση της Νέας Γνώσης

Το Πεδίο 3 για τη «Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας» συνδέεται με τον προγραμματισμό που έγινε στο Πεδίο 2 και αναφέρεται στην υλοποίηση των προγραμματισμένων μορφών διδασκαλίας (όπως μορφές α. άμεσης προσφοράς: διάλεξη, παρουσίαση, επίδειξη, β. επεξεργασίας: ερωταποκρίσεις, σωκρατική μαιευτική, διάλογος, συζήτηση, διαλεκτική αντιπαράθεση και γ. προβληματισμού: διερεύνηση, ανακάλυψη, συνεργατικά σχέδια εργασίας, εργαστηριακά πειράματα ή συνήθως μεικτές μορφές) που καθορίζουν τους ρόλους, τις διαδικασίες και το είδος της λεκτικής επικοινωνίας και των σχέσεων εκπαιδευτικού, διδακτικού αντικειμένου και μαθητών ως ατόμων ή/ και ως μικρο-ομάδων στην παρουσίαση/ αναζήτηση των δεδομένων της διδασκαλίας, στην επεξεργασία τους, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων και στη χρήση εκπαιδευτικών μέσων, ώστε άμεσα να επιτευχθούν οι στόχοι της ωριαίας διδασκαλίας και σταδιακά και σε βάθος χρόνου οι σκοποί του διδακτικού αντικειμένου και οι απώτεροι σκοποί της εκπαίδευσης για μόρφωση και παιδεία.

Πεδίο 4ο: Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια: (α) Τυπικές Υπαλληλικές Υποχρεώσεις, (β) Συμμετοχή στη Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και (γ) Συνεργασία με Γονείς και Φορείς. Το Πεδίο 4 για την «Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια» αναφέρεται στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού που απορρέουν τόσο από την υπαλληλική του ιδιότητα, την οποία αποκτά προκειμένου να ασκήσει το εκπαιδευτικό του έργο, όσο και από την παιδαγωγική του ιδιότητα. Οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και των υπολοίπων υπαλλήλων και αφορούν στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως υπηρεσιακής δομής. Οι παιδαγωγικές υποχρεώσεις αναφέρονται στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως εκπαιδευτικού οργανισμού «που μαθαίνει».

Πεδίο 5ο: Τυπικά Προσόντα και Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη: (α) Τυπικά Προσόντα και Επιστημονική Ανάπτυξη και (β) Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Το Πεδίο 5 για τα Τυπικά Προσόντα και την Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού περιλαμβάνει δύο τομείς: (α) ο πρώτος τομέας αφορά στα τυπικά προσόντα και την επιστημονική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που πιστοποιούνται με παραστατικά, τα οποία καταχωρίζονται στο προσωπικό αρχείο του εκπαιδευτικού, και (β) ο δεύτερος τομέας αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που επίσης πιστοποιείται με σχετικά παραστατικά.

Επισημαίνεται πως η αξιολόγηση κάθε Πεδίου γίνεται στη βάση των Τομέων του με τη χρήση συγκεκριμένης κάθε φορά περιγραφικής αξιολογικής κλίμακα (rubric) με διαβαθμισμένα Κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε ποιοτικές προδιαγραφές έργου. Η χρησιμοποιούμενη κλίμακα περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες ποιότητας με βάση τις οποίες το εκπαιδευτικό έργο σε συγκεκριμένο Τομέα ενός Πεδίου χαρακτηρίζεται, ανάλογα, ως «ελλιπές», «επαρκές», «πολύ καλό» και «εξαιρετικό».

Για κάθε μία από τις τέσσερις βαθμίδες η κλίμακα παραθέτει περιγραφικά το ποιοτικό προφίλ του εκπαιδευτικού έργου ανά βαθμίδα, με τη βοήθεια κριτηρίων, και με τον τρόπο αυτό η κλίμακα παρουσιάζει και αποτιμά ένα «αναπτυξιακό συνεχές», με τέσσερις βαθμίδες, κάθε μία από τις οποίες, βέβαια, δεν ισαπέχει από την προηγούμενη και την επόμενη.

………………………………………………………………………….

ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ «ΕΛΛΙΠΕΣ»

Επιμόρφωση για όσους μείνουν «μετεξεταστέοι»

«Μετεξεταστέοι» θα μείνουν όσοι εκπαιδευτικοί δεν πληρούν βασικά κριτήρια που θέτει η πρόταση της ομάδας εργασίας του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, για όσους διαπιστωθεί ότι το εκπαιδευτικό έργο που παράγουν είναι «ελλιπές», τότε θα παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα για να βελτιωθούν στα πεδία που υστερούν και μετά διάστημα ενός έτος θα αξιολογούνται εκ νέου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν κριθούν θετικά, δεν θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το εκπαιδευτικό έργο ενός δασκάλου ή καθηγητή θα κρίνεται «ελλιπές» περιγράφεται αναλυτικά στην πρόταση της ομάδας εργασίας και χωρίζεται σε τρεις τομείς. Αναλυτικά:

Τομέας Διαπροσωπικών Σχέσεων και Προσδοκιών: Όταν μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών διαπιστώνεται απουσία σχέσεων, δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των μαθητών και είναι ελάχιστοι όσοι συμμετέχουν στις εργασίες της τάξης. Επίσης, όταν ο εκπαιδευτικός έχει αυταρχικό στυλ και επιβάλλει κυρώσεις.

Τομέας Παιδαγωγικού Κλίματος Σχολικής Τάξης: Το εκπαιδευτικό έργο σε αυτόν τον τομέα κρίνεται «ελλιπές» όταν διαπιστώνεται μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ουδέτερο ως και ψυχρό κλίμα με στοιχεία τριβών και αντεγκλήσεων. Ακόμη, σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές είναι αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι.

Τομέας Οργάνωσης Σχολικής Τάξης: Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται παραμέληση της σχολικής τάξης και ελλιπής παιδαγωγική λειτουργικότητα. Επιπροσθέτως, όταν δεν διαπιστώνεται ύπαρξη κανόνων και μέριμνα για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς με παιδαγωγικό τρόπο.

Κατά τα λοιπά, θα συνεκτιμώνται και άλλοι παράμετροι, όπως: όταν ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται περιστασιακά με τους γονείς των μαθητών, όταν δεν συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης και όταν η προετοιμασία του περιεχομένου της διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της.

Επισημαίνεται ότι στην πρόταση της ομάδας εργασίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, προβλέπεται αξιολόγηση και των διευθυντών σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, θα αξιολογείται ως προς το διοικητικό έργο από τον διευθυντή εκπαίδευσης, ως προς το παιδαγωγικό έργο από τον σχολικό σύμβουλο, ενώ την ευθύνη για τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης του έργου του διευθυντή επωμίζεται ο σχολικός σύμβουλος. Αναφορικά με τους υπηρετούντες διευθυντές των σχολικών μονάδων, η αξιολόγηση συνδέεται με τις διαδικασίες επανάκρισης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΟ

http://xenesglosses.eu/2012/11/ethnos-olo-to-sxedio-gia-tin-axiologisi/

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση Empty Απ: Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Νοε 18, 2012 11:30 am

Τι ξέχασε να γράψει το Έθνος;

Πως η αξιολόγηση θα συνδέεται και με το μισθό μας.

Και με την ίδια την υπαλληλική μας ιδιότητα.

Και όχι μόνο με το αν θα γίνουμε στελέχη εκπαίδευσης. Που έτσι κι αλλιώς δε μας ενδιαφέρει να γίνουμε...

Δε λέει επίσης ότι όλα αυτά εφαρμόζονταν πριν από δεκαετίες στην ελληνική εκπαίδευση. Τον καιρό των επιθεωρητών. Μέχρι που ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και κατάργησε τους επιθεωρητές. Ήταν ο ίδιος καιρός που οι σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ τσίριζαν: Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΞΙΑ. και συμπλήρωναν: ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ.

Τώρα πλέον σε αγαστή συνεργασία με τη Δεξιά επαναφέρουν τον επιθεωρητισμό στην εκπαίδευση. Σφίγγοντας ένα ακόμη βρόγχο στο λαιμό των εκπαιδευτικών. Κι αφού πρώτα μας κατάντησαν poor στην τσέπη, τώρα πάνε να βγάλουν poor στο τετράγωνο!

Και λυπάμαι όλους εκείνους που κάποτε πίστεψαν αυτή την πράσινη φούσκα για μια Ελλάδα νέα και ωραία. Να ο σοσιαλισμός που τους έταξαν. Και το λέω εγώ, κόρη επιθεωρητή, που είδα κάποτε τον πατέρα μου να τον καταργούν από τη θέση του και να τον γυρίζουν δάσκαλο στο σχολείο. Και τους γελοίους πρασινοφρουρούς εκείνης της εποχής να τα βάζουν μαζί του λες και εκείνος έφταιγε για το θεσμό του επιθεωρητή. Θυμάμαι μάλιστα πολύ καλά τι του ειπώθηκε όταν η μητέρα μου άφησε την ιδιωτική εκπαίδευση και γύρισε στο δημόσιο. Και την πέταξαν στην ορεινή Αργολίδα. Ήταν η εποχή που εγώ σπούδαζα στη Ράλλειο, στον Πειραιά, δασκάλα. Ο αδερφός μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και ο πατέρας μου υπηρετούσε, ως δάσκαλος πλέον, σε σχολείο του Νέου Κόσμου, στην Αθήνα. Τίποτε δε μέτρησε από όλα αυτά. Ούτε πως είχε προϋπηρεσία στο δημόσιο και μάλιστα στα όρη και βουνά της Ηπείρου. Ούτε πως είχε αποφοιτήσει από τη σχολή Νηπιαγωγών με ολοστρόγγυλο 10.

Η εξήγηση που έδωσαν στον πατέρα μου; Ευθέως του είπαν ότι ως σύζυγος πρώην επιθεωρητή δεν μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο!!!

Το αστείο της υπόθεσης; Αυτοί που την τιμώρησαν έτσι δε γνώριζαν και εκείνη δεν είχε φροντίσει να τους ενημερώσει (δε θα το έκανε ποτέ) πως είναι συνδικαλίστρια της ΠΑΣΚ!!!!!! Μόνο που η μάνα μου ήταν από τα κορόιδα. Και καλώς ήταν. Από εκείνους τους συνδικαλιστές που ουδέποτε αξιοποίησαν την ιδιότητά τους για δικό τους όφελος.

Κι έτσι βρέθηκε στην ορεινή Αργολίδα! Όταν κοριτσάκια με τα μισά της και λιγότερα χρόνια και κανένα προσόν διορίζονταν στην Αθήνα!!!

Γιατί ο μπαμπάς μας ήταν επιθεωρητής!

Κι ας ήταν από εκείνους που διαφώνησαν με την ίδια την Ένωση Επιθεωρητών και αντί να σαμποτάρει το σύστημα και να βγει εκτός υπηρεσίας όταν καταργήθηκαν οι επιθεωρητές, όπως είχε το δικαίωμα και μάλιστα παίρνοντας σύνταξη με το βαθμό του επιθεωρητή, εκείνος προτίμησε και δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξαναγυρίσει στην τάξη. Δάσκαλος. Να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Ελληνόπουλα.

Τώρα, 30 χρόνια μετά, οι επιθεωρητές ξαναγυρίζουν! Και μάλιστα ενισχυμένοι. Πλέον θα παίρνουν μέρος στην αξιολόγηση και οι διευθυντές... Και βεβαίως ο Σχολικός Σύμβουλος. Που κάποτε αντικατέστησε τον επιθεωρητή ακριβώς για να πάψει ο επιθεωρητισμός!

Και είναι καιρός να ανασύρω από το αρχείο μου μια μελέτη που έκανα κάποτε για το θεσμό των επιθεωρητών, στα χρόνια της μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο. Και να αρχίσω να προσθέτω νέα κεφάλαια. Αφού ο θεσμός νεκραναστήθηκε και μάλιστα σε μια από τις χειρότερες μορφές που γνώρισε από της συστάσεώς του. Ο ιέραξ λοιπόν ξαναγυρνά, όπως έλεγαν κάποτε τον επιθεωρητή οι φουκαράδες οι δάσκαλοι, αισθανόμενοι θηράματα στα νύχια αρπακτικών...

Και απατώνται πλάνην οικτράν όσοι νομίζουν πως με την αξιολόγηση θα αποκτήσουν οι μαθητές και τα σχολεία καλύτερους δασκάλους. Η παιδεία έχει ανάγκη από οξυγόνο και ελευθερία για να αναπτύσσει τον καλύτερο εαυτό της και όχι από μπαμπούλες.

Κι έχει ανάγκη από δημοκρατία. Και όχι από μονοπρόσωπα όργανα αξιολόγησης. Να με αξιολογήσει εμένα ο διευθυντής. Αλλά να μπορώ κι εγώ να τον αξιολογήσω... Να με αξιολογήσει ο σχολικός σύμβουλος αλλά να μπορώ και εγώ με όση πείρα διαθέτω και όση μόρφωση μου παρείχε η ελληνική πολιτεία να επισημάνω και τα δικά του τρωτά. Και βεβαίως να αξιολογείται ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αν επιτρέπει σε εμένα, το δάσκαλο, να επιτελέσω σωστά το έργο μου. Ή μου βάζει παγίδες και νάρκες...

Ξέροντας λοιπόν πολύ καλά το εκπαιδευτικό μας σύστημα για ένα είμαι βέβαιη. Πως η αξιολόγηση που πάνε να εφαρμόσουν δεν έχει στόχο τη βελτίωση ούτε των εκπαιδευτικών ούτε της εκπαίδευσης. Μόνο τη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. Για να εξαναγκαστεί να γίνει πειθήνιο όργανο εκτέλεσης εντολών άνωθεν. Που θα φυλάει κατουρημένες ποδιές για να καταφέρει να κερδίσει το ξεροκόμματο που του άφησαν από το μισθό που έπαιρνε κάποτε...

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση Empty Απ: Έθνος – Όλο το σχέδιο για την αξιολόγηση

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Νοε 18, 2012 12:07 pm

- Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το έργο αξιολογείται ως «επαρκές» είναι προακτέοι.

Από αντίστοιχό άρθρο στο Βήμα http://ipaideia.gr/

Όσοι δεν κριθούν επαρκείς;;;;;;

Κι όταν ξέρουμε από πολλά άλλα που μας συμβαίνουν ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κόψουν χρήματα σε μας για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις τράπεζες και τους τραπεζίτες;

Και πού υπάρχει δικλείδα ασφαλείας ότι ο αξιολογητής μου θα με αξιολογήσει δίκαια;

Εδώ δεν υπάρχει καν πρόβλεψη για το αν ο σύζυγος θα μπορεί να αξιολογεί τη σύζυγό του. Και έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην εκπαίδευση με ζευγάρια εκπαιδευτικών...

Όπως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις κλίκες που δημιουργούνται σε πολλούς χώρους εργασίας και ειδικά στις επαρχίες και με αξιολογητές που θα είναι σε φιλική ή και σε συγγενική σχέση με τους αξιολογούμενους. Και φανταστείτε τι έχει να συμβεί με την άλλη παράμετρο:

- Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» χρησιμοποιείται, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, κατά την κρίση της υποψηφιότητάς τους στην κατάληψη θέσης ευθύνης. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να προβλεφτεί ότι στο μέλλον μόνον όσων το εκπαιδευτικό έργο κρίνεται ως «πολύ καλό» και/ή «εξαιρετικό» θα έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης στελέχους.

Ένα υπερόπλο στα χέρια των διευθυντών. Που θα μπορούν να ελέγχουν με την αξιολόγηση ποιος επικίνδυνος αντίπαλος μπορεί να τους φάει τη θέση στις επόμενες κρίσεις... Και χωρίς να δίνει λογαριασμό πουθενά για την όποια άδικη αξιολόγηση κάνει!!!

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης