ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!!!

Πήγαινε κάτω

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!!! Empty ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!!!

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Παρ Δεκ 07, 2012 10:28 pm

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την παιδεία

Τι αλλάζει για φοιτητές, συγγράμματα, λειτουργία πανεπιστημίων


07/12/2012 22:091

Κατατέθηκε σήμερα το απόγευμα στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλο, το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού. Η τροπολογία για τις μετεγγραφές αναμένεται να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

- Σε ότι αφορά στα συγγράμματα προβλέπεται ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2102-20123) δεν χορηγούνται συγγράμματα σε φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές για δεύτερο πτυχίο, αλλά και σε εκείνους που παρακολουθούν για δεύτερη φορά ένα μάθημα και τους έχει δοθεί ήδη μια φορά σύγγραμμα.

- Φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε ένα ίδρυμα και έχουν κάνει το πρόγραμμα σπουδών ενός έτους αλλά στη συνέχεια έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος τους (πρόκειται γιΆ αυτούς που ανήκουν στο ποσοστό του 10%), και την επόμενη χρονιά επιτυγχάνουν και εγγράφονται σε άλλο Πανεπιστήμιο, μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν τα μαθήματα του πρώτου έτους , στο Πανεπιστήμιο που έχουν εισαχθεί τη δεύτερη φορά, με την προϋπόθεση να υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων Το ίδιο συμβαίνει και στα ΤΕΙ.

Τα προγράμματα σπουδών του πρώτου κύκλου ενός Ιδρύματος περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
.
- Μετά από απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας ιδρύεται σχολή γονέων, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων της κάθε περιοχής ή του αρμοδίου οργανισμού νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Με ανάλογη απόφαση τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την υπό κατάργηση βαθμίδα του λέκτορα στα ΑΕΙ. Έτσι, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις που έχουν σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία των νέων Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ. Όπως αναφέρεται, «Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται από τους κατά σειρά αρχαιότερους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Παρατείνεται όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για επτά μήνες η προθεσμία που ορίζεται από το σχετικό νόμο προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, την διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο:

- Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.

- Ακόμα, αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο ως και τις 31.1.2013

-Επίσης, συγχωνεύονται επισήμως το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μετονομάζονται σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, εποπτευόμενο πάντα από το υπουργείο Παιδείας.

- Οργανώνεται η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που θα αναλάβει την σύνταξη του νέου εθνικού πλαισίου προσόντων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μετονομάζεται σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, εποπτευόμενο πάντα από το υπουργείο Παιδείας.

- Οργανώνεται η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που θα αναλάβει την σύνταξη του νέου εθνικού πλαισίου προσόντων.

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=242076


Όπως έχει ανακοινωθεί στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται και η τροπολογία για τη διετία σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Και αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο περιμέναμε να ψηφιστεί στη βουλή για να μπουν μπροστά οι αιτήσεις για μετάθεση.

Το ερώτημα είναι αν και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων. Θα κάνουν φέτος Χριστούγεννα όσοι θέλουν να μετατεθούν ή θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στην έδρα του σχολείου μέχρι την Πρωτοχρονιά;

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης