Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ, ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, Η ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓΕΝΑ

Πήγαινε κάτω

Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ, ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, Η ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΓΕΝΑ Empty Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ, ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, Η ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓΕΝΑ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τρι Απρ 23, 2013 10:21 am

«παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του»

Αυτό είναι το περίφημο τεκμήριο της αθωότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=17201

Πώς λοιπόν γίνεται αφενός το Σύνταγμα της χώρας να προστατεύει αυτό το τεκμήριο αθωότητας κάθε προσώπου που κατηγορείται αλλά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί νομίμως η ενοχή του, και από την άλλη οι δημόσιοι υπάλληλοι να τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία χωρίς να έχει εκδικαστεί το θέμα που τους βαρύνει; Χωρίς δηλαδή τα αρμόδια δικαστήρια, πειθαρχικά συμβούλια κλπ να έχουν νόμιμα αποδείξει την ενοχή τους;

Και παραθέτω το ακόλουθο:

http://www.poyef.gr/

Ανακοίνωση για την Αυτοδίκαια Αργία στο Δημόσιο.

Σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη του σωματείου σας ότι με την ψήφιση του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222) μεταβάλλεται το ως σήμερα καθεστώς περί της κατάστασης σε αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία με την εφαρμογή του νόμου:

α) οι υπάλληλοι που στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης,

β) οι υπάλληλοι κατά των οποίων εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους,

γ) οι υπάλληλοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά τη γενετήσιας ελευθερίας ή για έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

δ) οι υπάλληλοι στους οποίους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης,

ε) οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των παρακάτω περιπτώσεων :

1. πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
2. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,
3. απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών,
4. αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας,
5. παράβαση της αρχής της αμεροληψίας,
6. σοβαρή απείθεια,
7. αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
8. χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
9. άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
10. φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
11. παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος με επιφύλαξη για την προβλεπόμενη εξαίρεση: «Για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ' ενός το συμφέρον της υπηρεσίας και αφ' ετέρου τις συνθήκες διάπραξής τους και την υπηρεσιακή γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενημερώσει, με αιτιολογημένη έκθεσή του, τον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό του μητρώο. Το αντίγραφο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυσμενή κρίση του υπαλλήλου.»,
12. μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του,
13. ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται: για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων
ή αντίστοιχα παραπτώματα του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).
Η διάταξη έχει ισχύ και στις εκκρεμείς υποθέσεις υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της μη συμπληρώσεως του χρόνου παραγραφής.

Είναι προφανές ότι τα συνδικαλιστικά μας όργανα οφείλουν άμεσα να προβούν σε όλες τις δέουσες και νόμιμες ενέργειες για την προστασία μας. Η κωλυσιεργία τους και ο πόλεμος ανακοινώσεων με δηλώσεις και χαρτιά είναι παντελώς απαράδεκτη μπρος σε τέτοιο καυτό ζήτημα που εν δυνάμει απειλεί όλους μας.

Κι όταν ήδη υπάρχουν συνάδελφοι που τέθηκαν υπό το καθεστώς των παραπάνω διατάξεων σε αυτοδίκαιη αργία.

Θυμίζω εδώ την περίπτωση του αείμνηστου Βαγενά, και τη στάση του συνδικαλιστικού κινήματος μιας άλλης εποχής. Μιας εποχής που το κίνημα ήταν κίνημα και όχι απολίθωμα...

https://paideia.forumgreek.com/t657-topic

Και παραθέτω από το άρθρο αυτό το εξής χαρακτηριστικό:

Η ΔΟΕ κηρύσσει 48ωρη απεργία στα σχολεία του νομού Αττικής, στην οποία η συμμετοχή των δασκάλων την πρώτη μέρα αγγίζει το 90 %. Σκέφτεται να συνεχίσει με πανελλήνια απεργία, όμως δεν θα χρειαστεί.

Η απεργία πείνας βρίσκεται στην ένατη μέρα. Η απεργία των δασκάλων στη δεύτερη μέρα της. Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει πως τελείωσε το έργο της διοικητικής ανάκρισης και ο επικεφαλής της επιτροπής ελέγχου Παγιατάκης, πρότεινε, για να διευκολυνθεί η ανάκριση, την επαναφορά «στην προηγούμενη υπηρεσιακήν κατάστασιν του επιθεωρητή κ. Τσιατά και του δασκάλου κ. Βαγενά.» Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρεται πως το πόρισμα της ανάκρισης θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Αντιπροσωπεία της ΔΟΕ σπεύδει στο δάσκαλο Βαγενά, που η υγεία του έχει αρχίσει να κλονίζεται από την πολυήμερη απεργία πείνας και του ανακοινώνει την απόφαση του υπουργείου. Αυτός, αφού συνομιλήσει με τους συναπεργούς του και το λαό της Κοκκινιάς που κρέμεται κυριολεκτικά από τα χείλη του, αποφασίζει τη λήξη της απεργίας.

Έτσι αντιδρούσε η ΔΟΕ όταν υπήρχε συνδικαλιστικό κίνημα. Ακόμη και για έναν μόνο συνάδελφο που αδικείτο. Τώρα τόσοι εκπαιδευτικοί είναι σε αυτοδίκαιη αργία χωρίς να έχει νομίμως ακόμη αποδειχθεί η ενοχή τους και η ΔΟΕ κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα!

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης