ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002)

Πήγαινε κάτω

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002) Empty ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002)

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Παρ Ιουν 14, 2013 10:20 amhttp://newpost.gr/storage/files/uploads/fekert1406.pdf


Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002

[...] Άρθρο 66

Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ.
και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προ-
στίθεται άρθρο 14Β ως εξής:

«Άρθρο 14Β

Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. 

και δημοσίων επιχειρήσεων 


1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού
: α) οι ανώ-
νυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία
του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)»,
 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»
, «Εταιρεία
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών
Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέ-
γερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός
Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειρο-
τεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)», β) τα νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Ε-
θνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και γ) άλλα νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, 

εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και
άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημό-
σιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετο-
χικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν
παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους
λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύο-
νται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέ-
ων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εται-
ρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά
στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα
και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να
μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριό-
τητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσω-
πο. 

δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας
παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την ε-
πωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ»», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την ε-
πωνυμία: αα) «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», ββ) «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ»»,􀀛γγ) ο «Οργανισμός Πι-
στοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο
«Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)».

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου
καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώ-
που που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται
διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το κα-
ταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση
συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρ-
μογή της προηγούμενης παραγράφου.»

2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του
ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυ-
χόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το
άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Ο προσδιορι-
σμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπι-
κό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του
διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία
περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος.
Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη
μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα α-
νωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον
υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελού-
ντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατεί-
νεται μέχρι τότε. [...]

Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αυτά υπέγραψαν οι υπουργοί της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ο Βενιζέλος ένας από αυτούς. 

Με μια απλή υπογραφή του υπουργού οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού να μπορεί να καταργηθεί η ΕΡΤ! Αυτό δηλαδή που έγινε τώρα. Τον Ιούνιο του 2013. Με μια υπογραφή και μέσα σε λίγες ώρες καταργήθηκε η ΕΡΤ...

Κι ας κάνει τώρα δηλώσεις για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ο κ. Βενιζέλος... 

Μόνο που εσύ κι εγώ τον Αύγουστο του 2011 κάναμε τις διακοπές μας και τα μπάνια μας. Και σημασία δε δίναμε τι περνάνε στη Βουλή και τι υπογράφουν. Έτσι και καταπίνουμε αμάσητες τις δηλώσεις τις τωρινές. 

Εξάλλου είναι γνωστό πως αυτός ο λαός έχει πρόβλημα μνήμης. 

Εγώ θα σου έλεγα και νοημοσύνης. 

Πλέον εκεί έχω καταλήξει πως η βλακεία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για όσα συμβαίνουν τριγύρω. 

Βλακεία που η παιδεία και οι δάσκαλοι είμαστε σε σημαντικό βαθμό οι αυτουργοί και οι ένοχοι.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002) Empty Απ: ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002)

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Παρ Ιουν 14, 2013 10:30 am

http://newpost.gr/post/224675/apo-to-2011-eixe-perasei-nomo-gia-thn-katarghsh-ths-ert-o-benizelos

BASTA ΠΡΟΕΔΡΕ! ΞΕΧΑΣΕΣ ΤΙ ΥΠΕΓΡΑΦΕΣ

Από το 2011 είχε «περάσει» νόμο για την κατάργηση της ΕΡΤ ο Βενιζέλος

 
Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο ΠΑΣΟΚ για το λουκέτο στην ΕΡΤ με βουλευτές, στελέχη αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρό του να θέτει θέμα λειτουργίας της Δημοκρατίας. Ο κ. Βενιζέλος έχει σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και εξαπολύει μύδρους κατά της κυβέρνησης για την απόφασή της να καταργήσει την ΕΡΤ.

Δεν έχουν συμπληρωθεί όμως δύο χρόνια όταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών τότε, υπέγραφε νόμο που προέβλεπε την κατάργηση φορέων ανάμεσά τους και της ΕΡΤ.


Και όχι μόνο αυτό αλλά το συγκεκριμένο άρθρο εκχωρούσε στον υπουργό Οικονομικών (στον ίδιο δηλαδή) και στον συναρμόδιο υπουργό το δικαίωμα  με μια απλή υπογραφή να καταργεί έναν δημόσιο Οργανισμό όπως η ΕΡΤ. Ακριβώς όπως έγινε και σήμερα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γεγονός που ο κ. Βενιζέλος καταδικάζει εντόνως θέτοντας σε κίνδυνο την κυβερνητική συνοχή.

«Είμαστε αντίθετοι με το μαύρισμα της ΕΡΤ. Βasta! Ως εδώ! Σεβασμός στη θεσμική λειτουργία» δήλωνε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την ώρα που ο ίδιος πριν από δύο χρόνια είχε υπογράψει τη θανατική καταδίκη της ΕΡΤ, που θα πραγματοποιούνταν ακριβώς όπως και σήμερα με την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με το νόμο 4002 από τις 22 Αυγούστου 2011 προβλέπεται πως με «κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού [...] η  «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» [...]  να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και  να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο. »

Για την ιστορία το νόμο για κατάργηση της ΕΡΤ είχαν συνυπογράψει οι κ. Χρυσοχοϊδης, Ρέππας, Κουτρουμάνης, Σκανδαλίδης, Καστανίδης, Μπεγλίτης,Ραγκούσης, Γερουλάνος, Λοβέρδος και η η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μήπως τελικά η Δημοκρατία είναι αγαθό και προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης;

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002) Empty Απ: ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ (ΝΟΜΟΣ 4002)

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Παρ Ιουν 14, 2013 10:40 am

Και για να δείτε σε τι χώρα ζούμε και ποιοι είναι οι πολιτικοί μας, διαβάστε και το μέιλ που μου έστειλε ο Ραγκούσης. Ο πρώην υπουργός. Που υπέγραψε και αυτός τον παραπάνω νόμο, 4002, τον Αύγουστο του 2011.

Και με τον οποίο ουδεμία σχέση έχω και ουδέποτε του έδωσα το email μου. 


Εκείνος όμως αποφάσισε ότι πρέπει να με βομβαρδίζει με μηνύματα... 

Σαν και ετούτο που ακολουθεί:Απο: Γιάννης Ραγκούσης

Προς: ............@yahoo.gr 

Στάλθηκε: 7:41 π.μ. Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Θέμα: Νέες δήλωσεις Γ. Ραγκούση σχετικά με την απόφαση για το κλείσιμο της ΕΡΤ


Νέες δήλωσεις Γ. Ραγκούση σχετικά με την απόφαση για το κλείσιμο της ΕΡΤ


Όταν τα δύο κόμματα ( ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ ) που παρέχουν στον κ.Σαμαρά την πλειοψηφία στη Βουλή του ανακοινώνουν επίσημα ότι διαφωνούν με αυτό που πάει να πράξει τότε δεν έχει δικαίωμα να εφαρμόσει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πρέπει να εισαχθεί για κύρωση στη Βουλή. Αυτό είναι εκτροπή..
Καθιερώνει ένα απολύτως επικίνδυνο προηγούμενο για τη Δημοκρατία..


Φανταστείτε αύριο μια άλλη κυβερνητική σύνθεση που το σχετικά πρώτο κόμμα θα εφαρμόζει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τις οποίες εκ των προτέρων θα έχουν οι κυβερνητικοί του εταίροι δηλώσει ότι διαφωνούν..


Ο κ. Σαμαράς αναλαμβάνει ιστορικές ευθύνες και σε μία κρίσιμη συγκυρία οδηγεί τη χώρα σε επικίνδυνο δρόμο - πολιτειακά, θεσμικά, πολιτικά και κοινωνικά.


Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα; Αν διαφωνούν οι κυβερνητικοί εταίροι; 

Που το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει εδώ και δύο χρόνια τη δυνατότητα κατάργησης της ΕΡΤ και μάλιστα με μια απλή υπογραφή υπουργών και όχι μέσα από διαδικασία στη βουλή, τι είναι; 

Δικαιούται τώρα το ΠΑΣΟΚ να ομιλεί; Δικαιούται να διαφωνεί; 

Δικαιούται ο κάθε Βενιζέλος και ο κάθε Ραγκούσης που υπέγραψαν τέτοιο νόμο τώρα να παριστάνουν τους αντίθετους; 

Φυσικά δικαιούνται. Γιατί έτσι την έχουμε καταντήσει την Ελλάδα μας. Να μπορούν οι πολιτικοί να συμπεριφέρονται έτσι! 

Κι εμείς να καθόμαστε στα αβγά μας και να τους αφήνουμε να αλωνίζουν ανενόχλητοι.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης