Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη

Πήγαινε κάτω

Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη Empty Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Ιουν 20, 2013 12:47 pm

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Δ΄

Μαρούσι, 20-06-2013
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.50/174 /84570 /Γ1

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: t05olohm @minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Kώστας Παπαχρήστος, Ρήγας Γεωργακόπουλος, Εύα Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 344 2243/3605/2239/2244
FAX: 210 344 2249

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 & 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ 30-09-1985, τ.Α΄) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23-09-1997, τ.Α΄) με θέμα: «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13-07-1998, τ.Α΄) με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-04-2005,τ.Α΄) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85 (ΦΕΚ 141/21-06-2012, τ.Α’) με θέμα: «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
6. Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/21-06-2012, τ.Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθμ. 76051/04-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2091/05-07-2012, τ.Β’) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
8. Τη με αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/28-05-2010 (ΦΕΚ 804/9-06-2010, τ.Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.12/520/61571/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ1327/16-06-2011) Υ.Α..
9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ορίζουμε τα ακόλουθα τριακόσια είκοσι ένα (321) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (18)
1.
9Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050018
2.
39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050459
3.
40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050013
4.
85ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050325
5.
99ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9050950
6.
141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
9051106
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
9050951
8.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9050122
9.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9050128
10.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
9050131
11.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9050163
12.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9050164
13.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9050166
14.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9051362
15.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9051546
16.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9050539
17.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9050540
18.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
9050463

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (38)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9050070
2.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9050066
3.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9521179
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
9050060
5.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
9051478
6.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9050032
7.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9050036
8.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9050956
9.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9051465
10.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
9050044
11.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050466
12.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050469
13.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050474
14.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050903
15.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9050904
16.
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9051731
17.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9051771
18.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
9051271
3
19.
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9050487
20.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9050488
21.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9050492
22.
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9051481
23.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
9051327
24.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
9051735
25.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9050080
26.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9051536
27.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
9050025
28.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
9050953
29.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
9050902
30.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
9051485
31.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9050045
32.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9051114
33.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9051643
34.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
9521292
35.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
9050047
36.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
9051644
37.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9050085
38.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
9050954

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (12)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ
9050371
2.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ
9050376
3.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050380
4.
24Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050394
5.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050395
6.
32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9050404
7.
35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9051130
8.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
9050429
9.
26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ
9051751
10.
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
9050346
11.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ
9050353
12.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
9050259

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (7)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9050211
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9050222
3.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9520384
4.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9050197
5.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9050970
6.
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9051280
7.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9050142

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (15)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9050251
2.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9051558
3.
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
9051867
4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
9051471
5.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
9051891
6.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
9521407
7.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
9521197
8.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9050592
9.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9050600
4
10.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9051872
11.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9521010
12.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9521195
13.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ
9521196
14.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
9520831
15.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
9050280

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (7)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
9051341
2.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
9051801
3.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
9050642
4.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
9050649
5.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
9051805
6.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
9050831
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ
9050296

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (16)
1.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
9520015
2.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
9520063
3.
30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
9520152
4.
40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
9520141
5.
54ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
9520339
6.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
9520130
7.
27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
9520027
8.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
9520086
9.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
9520082
10.
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
9520083
11.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
9520177
12.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
9520343
13.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
9520199
14.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
9520200
15.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
9520405
16.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑ
9520056

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9010011
2.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9010002
3.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9010593
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
9010300
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΤΑΚΟΥ
9010252
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ
9010025
7.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ
9010222\
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ (18)
1.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060235
2.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060236
3.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060307
4.
21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060308
5.
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060147
6.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060309
7.
41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060313
8.
45ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060315
9.
46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060316
10.
47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060154
11.
50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060249
5
12.
51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060317
13.
64ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
9060517
14.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ
9060362
15.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ
9060575
16.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
9060208
17.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ
9060005
18.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
9060024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (Cool
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ
9150059
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ
9150259
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ
9150205
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ
9150206
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
9150087
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
9150214
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
9150014
8.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
9150159
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΤΡΟΥΣ
9030244
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
9030102
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
9030193

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (3)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ
9020066
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
9020072
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
9020059

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (3)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ
9300130
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ
9300007
3.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ
9300248

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (4)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
9280134
2.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
9280001
3.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
9280008
4.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ
9280075

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (1)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
9360002
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (10)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ
9070067
2.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9070077
3.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9070286
4.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
9070080
5.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
9070092
6.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
9070093
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
9070005
8.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
9070007
9.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
9070010
10.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
9070051
6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (6)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
9120140
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
9120013
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΥΡΟΥ
9120132
4.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
9120215
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9120239
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ
9120309
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
9130003
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (6)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
9460004
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ
9460055
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
9460176
4.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ
9460086
5.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ
9460090
6.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ
9460089
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (3)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ
9350008
2.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9350144
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
9350042
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
9450130
2.
12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9450006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (7)
1.
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9310161
2.
20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9310218
3.
23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9310396
4.
42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9310508
5.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
9310313
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
9310181
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
9310233
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (3)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9220064
2.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9220206
3.
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9220341
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (7)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ
9240094
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ
9240105
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
9240091
4.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9240081
5.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9240181
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΤΑΜΟΥ
9240088
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
9240042
7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (2)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
9140004
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
9140005
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
9250051
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (1)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΥΔΡΙΟΥ
9340038
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (7)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
9290129
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ
9290266
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
9290012
4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
9290142
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
9290083
6.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
9290093
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
9290106
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (7)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
9100079
2.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
9100160
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
9100023
4.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ
9100051
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΡΟΔΟΥ
9100077
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
9100092
7.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
9100282
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ (3)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
9330074
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
9330196
3.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
9330230
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ (1)
1.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΙΟΥ
9510026
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ (2)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
9430043
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
9430044
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (10)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ
9170097
2.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
9170427
3.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170115
4.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170196
5.
26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170055
6.
40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170515
7.
41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170516
8.
43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9170525
9.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
9170017
10.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ
9170267
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (2)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
9320001
8
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
9320012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (6)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΥΔΑΣ
9500407
2.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
9500147
3.
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
9500315
4.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
9500314
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
9500107
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ
9500358ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ (2)
1.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ
9040106
2.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ
9040264ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (1)


1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
9180005 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (6)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
9200546
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
9200551
3.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9200004
4.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9200429
5.
13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9200472
6.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9200578

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9400007
2.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9400105

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
1.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9470180
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9080009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
9230113
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
9230183
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (5)
1.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
9270095
2.
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
9270098
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
9270003
4.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
9270222
5.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ»
9520627
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (1)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
9110156
¨
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (7)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
9210189
2.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
9210014
3.
21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
9210191
4.
24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
9210255
9
5.
25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
9210213
6.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
9210183
7.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
9210130
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (2)
1.
9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
9370055
2.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
9370266
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (1)
1.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ
9420115
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (3)
1.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
9440081
2.
19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
9440417
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
9440136
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (3)
1.
14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
9390160
2.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
9521615
3.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ
9390120
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (1)
1.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
9260242
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (4)
1.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
9490163
2.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΗΤΗΣ
9490039
3.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
9490028
4.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
9490034
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (10)
1.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190008
2.
17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190548
3.
90ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190421
4.
106ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190732
5.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
9190023
6.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
9190026
7.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
9190623
8.
18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
9190788
9.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
9190366
10.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ
9190909
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (22)
1.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
9190124
2.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
9190125
3.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
9190126
4.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
9190796
5.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9190131
6.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9190132
7.
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9190529
8.
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9190659
9.
15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9520599
10.
16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ
9520600
11.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
9190154
12.
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
9190733
10
13.
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
9190835
14.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
9190351
15.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
9521103
16.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ
9190304
17.
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ
9190805
18.
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ
9521099
19.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
9190314
20.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΥΜΟΥ
9190199
21.
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΗΤΗΣ
9190201
22.
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ
9190203

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
Α/θμιας Εκπ/σης & Β/θμιας Εκπ/σης
5. Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης
6. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ)
7. Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης
Τμήματα Α΄& Δ΄

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΗΓΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ALFAVITA

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη Empty Απ: Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Ιουν 20, 2013 4:13 pm

Να σημειωθεί ότι με αυτό το πρόγραμμα, το ΕΑΕΠ,  λειτουργούν κατά τα τελευταία χρόνια τα άλλα τρία δημοτικά της Ηγουμενίτσας, το 1ο, το 3ο και το 4ο. 

Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη %25CE%2595%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259D%25CE%2595%25CE%25A3%2520%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5%2520046

Το 2ο είχε μείνει απέξω αν και είναι το μοναδικό δημοτικό της Ηγουμενίτσας που δέχεται παιδιά και με σχολικά δρομολόγια. (από Μαυρούδι, Ζέρβα, Αμπέλια, Λαδοχώρι, Βασιλικό). Όμως ακριβώς γι' αυτό τα παιδιά των μικρών τάξεων έμεναν στο σχολείο και μετά τη λήξη των μαθημάτων για να περιμένουν τα μεγάλα και να πάρουν μαζί το λεωφορείο. Μάλιστα δυο μέρες τη βδομάδα που οι μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης είχαν εφτάωρο, γίνονταν δυο διαφορετικά δρομολόγια επιστροφής, το ένα στις 13.15 και το άλλο στις 14.00, κάτι που αύξανε και το κόστος μεταφοράς. 

Τώρα, με το ΕΑΕΠ,  αυτό το πρόβλημα λύνεται, αφού όλα τα παιδιά θα τελειώνουν κάθε μέρα στις 14.00. Κομμένα λοιπόν τα διπλά δρομολόγια. 

Από την άλλη όμως κυκλοφορούν πληροφορίες ότι πρόκειται να λειτουργήσει νέο σχολείο στου Ζέρβα, αν και κάποιοι αμφισβητούν πως θα προλάβει να ξεκινήσει από Σεπτέμβριο λόγω εκκρεμοτήτων που υπάρχουν. Πάντως το κτίριο είναι σχεδόν έτοιμο και αν όχι φέτος, σίγουρα του χρόνου θα υπάρξει αυτό το νέο σχολείο που θα απορροφήσει μεγάλο αριθμό παιδιών του 2ου Δημοτικού. Έτσι η αναμόρφωση του προγράμματος στην ουσία δεν αφορά όλους τους σημερινούς μαθητές του 2ου μα όσους συνεχίσουν να φοιτούν σε αυτό.

Και το 2ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) από το Σεπτέμβρη %25CE%2595%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259D%25CE%2595%25CE%25A3%2520%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%259F%25CE%259B%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5%2520027A

Όπως και αν έχει, το 2ο δημοτικό θα αλλάξει ριζικά και δε θα μοιάζει πια με το σχολείο που γνωρίζαμε ως τώρα. Ειδικά όταν θα ανοίξει και το νέο σχολείο στου Ζέρβα. Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου θα μειωθεί κατά πολύ και αντίθετα θα αυξηθούν οι ώρες παραμονής στο σχολικό χώρο. 

Με τη θεωρία μάλιστα του ντόμινο οι αλλαγές θα είναι και σε πολλούς άλλους τομείς. Πχ η μείωση οργανικών θέσεων δασκάλων θα αφαιρέσει από το 2ο δημοτικό όχι μόνο αριθμό εκπαιδευτικών ΠΕ70 αλλά και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του να έχει πολλούς νέους εκπαιδευτικούς. Αυτούς τους νέους δασκάλους που λόγω και της μικρής απόστασης του σχολείου από την Εγνατία προτιμούσαν να ζητούν το δεύτερο για απόσπαση. Και λαμβάνοντας υπόψη και το παλιό πρόγραμμα του σχολείου. 

Κι εξηγώ για όσους είναι εκτός της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και δη της Θεσπρωτίας. 

Πολλοί δάσκαλοι της Θεσπρωτίας προέρχονται από τα Γιάννενα. Και έρχονται μέσω Εγνατίας καθημερινά από κει για να διδάξουν και το μεσημέρι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Λόγω του δυσβάκτακτου οικονομικού βάρους της μετακίνησης, οι συνάδελφοι αυτοί προσπαθούν να συγκροτήσουν πεντάδες και πέντε πέντε να μετακινούνται με το όχημα του ενός τη μια μέρα και του άλλου συναδέλφου την άλλη. Ή και πληρώνοντας το μερίδιό τους αν δε διαθέτουν αυτοκίνητο. 

Επιπλέον το 2ο είναι κοντά και στα ΚΤΕΛ, το πλησιέστερο σχολείο της Ηγουμενίτσας, κι έτσι δε λείπουν και οι συνάδελφοι που έρχονται με λεωφορείο από τα Γιάννενα. 

Ακόμη πιο κοντά στο 2ο είναι το λιμάνι της Κέρκυρας, που και από κει κατά καιρούς έχουμε εκπαιδευτικούς που καθημερινά ταξιδεύουν πέρα δώθε με το πλοίο. 

Για όλους αυτούς τους λόγους το 2ο Δημοτικό ήταν μια καλή περίπτωση για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται από μακριά, από στεριά ή και δια θαλάσσης. Και ειδικά τους Κερκυραίους. Γιατί φαντάσου να έρχεσαι με το καράβι και να θες να μετακινηθείς και κάποια χιλιόμετρα στη Θεσπρωτία. Χρειάζεσαι τότε και αυτοκίνητο και που τα πανάκριβα εισιτήρια των καραβιών δε σου επιτρέπουν να το φέρνεις μαζί σου. Θυμάμαι για παράδειγμα συνάδελφο μουσικό που αναγκαζόταν να αφήνει το αυτοκίνητό της στη Θεσπρωτία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άλλοι πάλι παίρνουν ταξί... ή αναγκάζονται να νοικιάσουν κάποια επιπλωμένη γκαρσονιέρα. 

Με τι μισθό για όλα αυτά τα έξοδα; Με τα 645 του νεοδιόριστου και με τα 1000 ευρώ να τα παίρνει μόνο όποιος ξεπερνά τα 14 χρόνια υπηρεσίας. 

Μεγάλη διευκόλυνση ήταν και το πρόγραμμα του σχολείου για τους μετακινούμενους. Αφού μάλιστα στις πεντάδες συχνά έπαιρναν μέρος και συνάδελφοι από το ειδικό σχολείο που συστεγάζεται με το δεύτερο ή τα παρακείμενα νηπιαγωγεία. Και με τη σημείωση ότι τόσο το ειδικό σχολείο όσο και τα νηπιαγωγεία τελειώνουν νωρίτερα από τη μία. Έτσι υπήρχε η ευχέρεια να δημιουργηθούν πεντάδες και με δασκάλους μικρών τάξεων που επίσης τελείωναν στις 12.25 ή έστω των δύο μεσαίων τάξεων που τελείωναν στις 13.15. Να τελειώνεις όμως από τη δουλειά σου στις 12.25 και να περιμένεις τους υπόλοιπους της πεντάδας που σχολάνε και μάλιστα καθημερινά πλέον στις 14.00 είναι μαρτύριο. 

Και πάλι για τους απληροφόρητους θα προσθέσω ότι αυτοί οι νέοι δάσκαλοι στην πλειοψηφία τους παρακολουθούν στα Γιάννενα διαφόρων μορφών προγράμματα επιμόρφωσης ή και σπουδών. Πχ κάνουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή σπουδάζουν για δεύτερο πτυχίο. Δεν είναι λοιπόν για λόγους ξεκούρασης που ενδιαφέρει το θέμα του ωραρίου τους μα ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσωπικού με τη σωστή αξιοποίηση του καθημερινού χρόνου. Κι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που επιμένουν να ζουν στα Γιάννενα αν και η θέση εργασίας τους είναι στη Θεσπρωτία. Μπορεί δηλαδή για τους ίδιους να είναι ένας γολγοθάς, μα υπάρχει ουσίας σημαντικός λόγος για την ίδια την εκπαίδευση και τη βελτίωσή της. 

Τώρα όμως με τα νέα δεδομένα του 2ου δημοτικού, τα πράγματα για τους εκπαιδευτικούς ζορίζουν. Οι θέσεις θα μειωθούν και άρα και οι αποσπάσεις νέων θα τείνουν να μηδενιστούν. Και το πρόγραμμα θα κρατά τους "Γιαννιώτες" καθημερινά στο σχολείο ως τις 2. Ακόμη και αν κάποιος σχολά νωρίτερα μια μέρα, θα αναγκάζεται να περιμένει τους άλλους γιατί όλο και κάποιος από την πεντάδα θα έχει 7ωρο ή εφημερία. 

Σαφώς υπάρχει και η θετική πλευρά όλων αυτών των εξελίξεων. Πχ:

Θα σταματήσουν οι τεράστιες αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού κάθε αρχή της χρονιάς. Το προσωπικό θα γνωρίζεται καλύτερα και θα υπάρχει συνέχεια στο έργο τους από τη μια χρονιά στην άλλη. 

Και σίγουρα θα δοθούν θέσεις εργασίας και σε ειδικότητες που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στο σχολείο, πχ εκπαιδευτικούς εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής αλλά και μουσικής, τομέας που το 2ο πάντα υπέφερε. 

Θα απελευθερωθούν και αίθουσες, άλλο σοβαρό θέμα. Και μάλιστα εκείνες που είναι μικροσκοπικές και δε διευκολύνουν ακόμη και την παρουσία 20 μαθητών, πού οι 25 που λέγει ο νόμος... 

Συγκεκριμένα το σχολείο διαθέτει 2 τεράστιες αίθουσες, 2 πολύ μεγάλες, 3 κανονικές και 5 μικροσκοπικές. Αν λοιπόν υποβιβαστεί σε 6θέσιο θα μπορεί στις 6 αυτές αίθουσες να στεγάσει μέχρι 150 παιδιά. Αριθμός που μπορεί να εξασφαλιστεί παρά την αποχώρηση παιδιών για το νέο σχολείο με ανακατανομή του μαθητικού πληθυσμού των γειτονικών σχολείων και που υποφέρουν από υπεράριθμα τμήματα. 

Στη μία μεγάλη αίθουσα που θα περισσέψει μπορεί ακόμη και να φιλοξενήσει το γειτονικό νηπιαγωγείο που τώρα στεγάζεται σε νοικιασμένο μαγαζί. Ενώ μία από τις μικρές που βρίσκονται κοντά της να στεγάσει το γραφείο του νηπιαγωγείου.

Και οι άλλες μικρότερες αίθουσες να αξιοποιηθούν για βοηθητικοί χώροι που όλα τα σχολεία έχουν ανάγκη. 
Πχ για δημιουργία χώρου δανειστικής βιβλιοθήκης, αρχείο σχολείου (που τώρα φιλοξενείται σε αίθουσα διδασκαλίας) και μαζί μηχανημάτων φωτοτυπικού που τώρα στριμώχνονται στους χώρους των γραφείων του προσωπικού και με το γραφίτη τους επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, οργάνων φυσικής και χημείας που τώρα βρίσκονται στο διάδρομο του ισογείου, χώρος για το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (καθαρίστρια και φύλακα) που τώρα φιλοξενούνται μαζί με το διδακτικό προσωπικό στο γραφείο δασκάλων κλπ.

Επιπλέον οι μεγάλες αίθουσες θα επιτρέψουν ακόμη και παρουσία παιδιών πέραν των 25 που σήμερα προβλέπει ο νόμος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό καθεστώς που επέβαλλαν οι πέντε μικροσκοπικές αίθουσες και συνολικά οι συνθήκες του σχολείου για ολιγομελή τμήματα, κάποια και λιγότερους από 20 μαθητές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα εξαθέσιο σχολείο δε χρειάζεται και υποδιευθυντής

Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα σχολικά δρομολόγια για του Ζέρβα θα έχουν μικρότερο κόστος καθώς τα χιλιόμετρα θα μειωθούν αλλά και ο αριθμός των παιδιών, αφού όσα μένουν ήδη στου Ζέρβα δε θα παίρνουν λεωφορείο αλλά θα πηγαίνουν με τα πόδια. 

Στο λειτουργικό κόστος θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις αλλαγές με τις νέες ειδικότητες. Αν και μέχρι τώρα στο σχολείο εργάζονταν κάποιες ειδικότητες στα πλαίσια του Ολοήμερου που έχει το σχολείο. Πχ γυμναστής, καθηγητής πληροφορικής κλπ. Με τη νέα όμως λειτουργία του σχολείου ως τις 2, επέρχεται σοβαρή αλλαγή και στο τμήμα του Ολοήμερου. Πλέον οι ώρες του Ολοήμερου περιορίζονται πολύ και όχι μόνο καλύπτονται από έναν δάσκαλο αλλά και περισσεύουν ώρες για το δάσκαλο αυτό που θα μπορεί να τις προσφέρει για να διδάξει στα πρωινά τμήματα του σχολείου και να συμπληρώσει ώρες που τυχόν θα λείπουν. 

Και σίγουρα θα μειωθεί και ο αριθμός παιδιών του Ολοήμερου αφού πολλά έμεναν ως τις 2 και όχι ως τις 16.15. Λόγο μείωσης των παιδιών συνιστά και το πρωινό ωράριο εργασίας ως τις 2 αφού θα συμβάλει στην κούραση των παιδιών και στην απροθυμία τους όταν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να μείνουν και στο Ολοήμερο. Έτσι κι αλλιώς και το πρόγραμμα του Ολοήμερου δε θα περιλαμβάνει πλέον δραστηριότητες που είχε ως τώρα αλλά κυρίως μελέτη μαθημάτων για την επόμενη μέρα. Και φαντάσου παιδιά μικρά που θα έχουν ήδη κάνει 7 ώρες μάθημα να πρέπει χωρίς ανάπαυση να κάνουν και τη μελέτη... 

Επίσης δε θα χρειάζεται πια πρόσθετος δάσκαλος (συμπλήρωσης ωραρίου τον λέγαμε) για να φυλάει τα παιδιά των μικρών τάξεων από τις 12.25 ως τις 13.15 που έφευγε το σχολικό δρομολόγιο

Συνολικά λοιπόν από τους 14 δασκάλους του σχολείου πλέον οι ανάγκες θα καλύπτονται από 7, δηλαδή τους μισούς. 14 δάσκαλοι για 180 περίπου παιδιά και 7 δάσκαλοι για 150 ή και λίγο περισσότερα. Και η αναλογία παιδιών δασκάλου από 12,9 που ήταν μέχρι τώρα θα ανέλθει στο 21,4. Κι αυτό από μόνο του μαρτυρά πως άνετα θα προστεθούν στο πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων χωρίς σημαντική επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι χαμηλόμισθοι σε σύγκριση με τους δασκάλους αφού στην πλειοψηφία τους είναι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. 

Να προλάβω όσους αφελώς θα σκεφτούν ότι το νέο σχολείο στου Ζέρβα θα δημιουργήσει θέσεις για δασκάλους.  Και να πω ότι είναι αδύνατον ένα τέτοιο σχολείο να εργαστεί μόνο με τα παιδιά που θα απορροφήσει από το 2ο δημοτικό. Εδώ μάλιστα για όσους δεν ξέρουν τον τόπο, πρέπει να επισημανθεί ότι χωροθετικά το 2ο δημοτικό απέχει πάρα πολύ από το νέο σχολείο στου Ζέρβα. Και ανάμεσά τους παρεμβάλλονται όλα τα άλλα σχολεία της Ηγουμενίτσας. Δηλαδή τα παιδιά που έρχονταν από Μαυρούδι στο 2ο, διέσχιζαν με το λεωφορείο όλη την πόλη της Ηγουμενίτσας για να φτάσουν σχεδόν στο τέρμα της κι εκεί που αρχίζει το Λαδοχώρι. 

Επιπλέον γύρω από τη συνοικία του Ζέρβα ή και Εθνική Αντίσταση επί το δημοκρατικότερον, υπάρχουν δύο ακόμη σχολεία, της Σελεύκειας και το Καστρί - Άγιος Βλάσης. Και μάλιστα ένας μικρός αριθμός παιδιών του 2ου ήταν από Σελεύκεια αν και επίσημα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο του χωριού τους. Παιδιά που έρχονταν με τους γονείς τους στο σχολείο αφού τα σχολικά δρομολόγια δεν περνούσαν από Σελεύκεια. 

Έτσι το νέο σχολείο στου Ζέρβα ενδέχεται να απορροφήσει παιδιά και αυτών των περιπτώσεων, πόσα και πώς θα το δείξει το μέλλον. Αυτό που θέλω πάντως να επισημάνω είναι πως θα αποτελεί αφέλεια να θεωρήσουμε ελαφρά τη διανοία πως αυτό το νέο σχολείο θα εξισορροπήσει την απώλεια οργανικών θέσεων δασκάλων του 2ου. Αντίθετα υπάρχει κίνδυνος να την ενισχύσει. 

Και εν κατακλείδι. Με την αλλαγή προγράμματος στο 2ο δημοτικό μπορεί εκ πρώτης όψεως να δημιουργείται η αντίληψη ότι η παιδεία του τόπου εκσυγχρονίζεται αλλά υπάρχουν και παράμετροι που πρέπει να μας προβληματίσουν. Ακόμη και αν παραβλέψουμε την αρνητική κριτική για το ΕΑΕΠ. Και θεωρήσουμε κατάκτηση τη διδασκαλία αγγλικών και πληροφορικής από την πρώτη δημοτικού ή την παραμονή παιδιών έξι χρονών μέχρι τις δύο στο σχολείο και μάλιστα όχι στα πλαίσια του Ολοήμερου αλλά για κανονικό μάθημα. 

Συγκεκριμένα: 

Προστίθενται στο πρόγραμμα νέα μαθήματα αλλά εξασθενεί ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του σχολείου. Κι αυτό γιατί μειώνονται οι δάσκαλοι που έχουν παιδαγωγική κατάρτιση και αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και μάλιστα από κλάδους που ελάχιστη έως μηδενική κατάρτιση διαθέτουν σε παιδαγωγικά θέματα. Κι ακόμη η διδασκαλία ξένης γλώσσας και πληροφορικής στις μικρές τάξεις δε συνάδει με την παιδαγωγική επιστήμη. 

Σε συνδυασμό με τη λειτουργία νέου σχολείου στου Ζέρβα ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν πολυπληθή τμήματα μαθητών. (εξηγήθηκε αναλυτικά αυτό πιο πάνω, ας μην ξαναλέμε τα ίδια)

Θα "τραυματιστούν" όλα τα τμήματα του σχολείου από την αναχώρηση παιδιών και δασκάλων και θα υπάρξουν συμπτύξεις δύο τμημάτων σε ένα. Πράγμα διόλου ευχάριστο στα παιδιά και ειδικά των μεγάλων τάξεων που έχουν δέσει φιλίες με τους συμμαθητές τους. 

Αν το σχολείο στου Ζέρβα βάλει μπρος του χρόνου και όχι φέτος, και αν δεν ενταχθεί και αυτό στο ΕΑΕΠ, τότε θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα σε όσους μαθητές φύγουν από το 2ο αφού θα υποχρεωθούν να εργαστούν και πάλι με το παλιό πρόγραμμα. Πχ τα Πρωτάκια θα έχουν κάνει ένα χρόνο Αγγλικά και στη Δευτέρα τάξη δε θα κάνουν. Αλλά και τα Δευτεράκια που θα βρεθούν στην Τρίτη στο νέο σχολείο και με συμμαθητές από σχολεία με το παλιό πρόγραμμα, τι ύλη θα διδαχθούν; Την ίδια για να τους φτάσουν οι συμμαθητές τους που δεν έκαναν Αγγλικά στη Δευτέρα; Ή θα ζοριστούν τα παιδιά που δεν έκαναν Αγγλικά να φτάσουν τα άλλα; 

Κι ένα τελευταίο. Όπως έλεγαν και οι αρχαίο πρόγονοι ΔΕΙ ΔΕ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα νέο πρόγραμμα χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου; Και όπως ρητά αναφέρει η εγκύκλιος; 

Να διδαχτούν τα παιδιά πληροφορική. Αλλά να υπάρχουν και κατάλληλο εργαστήριο. 

Να διδαχθούν μουσική αλλά να υπάρχει και αίθουσα μουσικής, και ίδια τα Εικαστικά και η Θεατρική Αγωγή. 

Χωρίς εξοπλισμό και κατάλληλους χώρους είναι αστείο να θεωρούμε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να αναβαθμίσει το σχολείο. Πχ. είναι δυνατόν όταν δεν υπάρχουν χρήματα για επισκευή ούτε καν το φωτοτυπικού να μου λες πως θα έρθει το ΕΑΕΠ να λύσει όλα τα προβλήματα και να κάνει το σχολείο ποιοτικό άλμα; (Και λέω του φωτοτυπικού γιατί έπιασε πια καύσωνας και αν μιλήσω για τη θέρμανση θα το προσπεράσετε βιαστικά.)

Εκτός και εννοείς άλμα προς τα κάτω... 

Έτσι κι αλλιώς άλμα προς τα κάτω θεωρώ την αφαίρεση από το δάσκαλο της τάξης των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής. 

Άλμα προς τα κάτω την ταυτόχρονη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής της μητρικής γλώσσας με μια ξένη γλώσσα. 

Άλμα προς το κάτω τη διδασκαλία της πληροφορικής στο δημοτικό από καθηγητές πληροφορικής και μάλιστα από την πρώτη τάξη. Και το λέω με πλήρη γνώση του θέματος της πληροφορικής και με 20 και πλέον χρόνια συστηματικής ενασχόλησης με την αξιοποίηση της πληροφορικής στο δημοτικό.

Αλλά ποιος μας ρωτάει εμάς τι σχολείο θέλουμε; Ποιος ρωτάει έστω και τυπικά τη γνώμη των εκπαιδευτικών; Εμείς μπαίνουμε στην τάξη, εμείς δοκιμάζουμε στην πράξη τα όποια συστήματα, μα η γνώμη μας περισσεύει. Και όμως αν μας ρωτούσαν όλο και κάτι θα μπορούσαμε να προτείνουμε για βελτίωση του συστήματος παιδείας.

Μένουμε λοιπόν πικραινόμενοι εν εαυτώ να βλέπουμε χρόνο το χρόνο το σχολείο να αλλάζει. Ώσπου θα μας γίνει τελείως ξένο. Κι εμείς τελείως άχρηστοι. Σε ένα τέτοιο σχολείο που πλεονάζει η εκπαίδευση και απουσιάζει όλο και περισσότερο η παιδεία... 


Άλμα προς το κάτω, πολύ κάτω, και η  αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. 

Κι ακόμη χειρότερο άλμα η παραμονή παιδιών μικρής ηλικίας για 7 ώρες καθημερινά στο σχολείο. Αλλά και η παρουσία πολλών εκπαιδευτικών στα τμήματα των μικρών τάξεων που διασπά τη σχέση δασκάλου - μαθητή και πλέον δεν αποτελεί προέκταση της σχέσης του παιδιού με τους γονείς του ώστε ομαλά και αργά αργά να οδηγηθεί αργότερα που θα μεγαλώσει και θα ωριμάσει στην επιτυχή ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης