Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πήγαινε κάτω

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Empty Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Σεπ 04, 2011 6:38 am


Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋποθέσεις, διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Του Δημήτρη Μπράτη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με την επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σας ενημερώνω για τα εξής :

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή.

• Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

• Όπου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

• Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

• Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται με τη παρακάτω διαδικασία:

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ,σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας Κριτήρια επιλογής των παραπάνω στελεχών είναι ιδίως

· η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως,
· η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
· να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.),
· να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να
· εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

Γ. ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η επιλογή και η τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται για τετραετή θητεία , η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ http://greekteachers.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84&catid=1&Itemid=1

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Empty Απ: Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Σεπ 15, 2011 11:23 am

Του Δημ. Νικηφόρου, Αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Α΄ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ., να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά ή στον διευθυντή του Σ.Ε.Κ. σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Προϋποθέσεις

Ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή και, προκειμένου για υποδιευθυντές και υπευθύνους τομέων Σ.Ε.Κ., ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Σ.Ε.Κ. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

2. Κωλύματα

Δεν επιλέγεται εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα[1] ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα[2].

3. Το κώλυμα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης.

Γ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κριτήρια επιλογής είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα.

Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., με βάση τα σχετικά κριτήρια.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια.


Ε΄ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

1. Μέλη του Συλλόγου των Διδασκόντων (ΣΔ) είναι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

2. Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

3. Ο ΣΔ συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή (προέδρου). Τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η γνωστοποίηση γίνεται ή με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή με προφορική ειδοποίηση.

4. Οι αποφάσεις του ΣΔ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.

5. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία. (Η συγκεκριμένη διάταξη δεν προβλέπει μυστική ψηφοφορία).

6. Οι αποφάσεις του ΣΔ καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.

ΣΤ΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.


Σχετική νομοθεσία

•Άρθρα 11 παρ.5 , 15, 18 παρ.7, 23 παρ.1-2 και 24 παρ.14 ν. 3848/10
•Άρθρο 37 καθηκοντολογίου


--------------------------------------------------------------------------------

[1] α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, β) της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, γ) αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας, ε) παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις, στ) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από 22 εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους, ζ) εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια, η) άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί η αρχή στην οποία αυτός ανήκει ή επιτροπή, μέλος της οποίας είναι αυτός, θ) εμμονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή.

[2] α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=14078:krisi-kai-topothetisi-ipod/nton-sxolikon-monadon-kai-sek--ipeithinon-tomea-sek

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Empty Απ: Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Σεπ 15, 2011 11:39 am

Νόμος 3848/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

http://www.kesyp-thessaly.gr/docs/panellinies/201005/20100521_nomos_3848_2010.pdf

Άρθρο 15

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων
εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.
και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων
δημοτικών σχολείων


Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού
είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση
του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα
(διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να
δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να
εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθη−
κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντι−
κειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται
από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση
του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών
και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών
ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκ−
παίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ−
σών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη
διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την
προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκη−
ση καθηκόντων μέντορα.

Άρθρο 23
Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων
ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων


1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονά−
δας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται
μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέ−
χουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση
επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του
Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., με βάση τα
κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του
ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των
διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο−
λικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ−
βούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο
της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας
της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει
στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των
στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να
υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέ−
τηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαί−
δευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού
συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του
άρθρου 15.

4. Στην περίπτωση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δη−
μοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται
ως εξής:

α) Στα διθέσια με απόφαση του οικείου διευθυντή εκ−
παίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οι−
κείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία
βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15.

β) Στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με τη διαδικασία
των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 27
Μεταθέσεις − τοποθετήσεις των στελεχών
της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας


1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων
εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.,
προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των
διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών μο−
νάδων
και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν
κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με
αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί,
σύμφωνα με τις διατάξεις
που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Στην
περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους
θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.


___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Empty Απ: Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Σεπ 15, 2011 11:46 am

Για την επιλογή των υποδιευθυντών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας δείτε εδώ

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/images/stories/egkyklioi/egkyklios_30_2011/prok_thes_ypodieth_sxol.pdf

τη σχετική εγκύκλιο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Σεπτέμβρη.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5297
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης